PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 4 maart 2018 Zondagsbrief 4 maart 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over Stadspastoraat, een oproep voor zangers en nieuws van de Stichting Help Oost Europa.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Jacqueline Meupelenberg, Jochem Eenkhoorn
Uitdeler zondagsbrief: Henk Nijhuis en Jacqueline Meupelenberg
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas: Roel Steen

 
Bij de dienst van vandaag
Op deze derde zondag in de veertigdagentijd reikt het leesrooster ons in dit Marcus-jaar een lezing uit Johannes 2 aan!? Dit komt vooral omdat het klassieke leesrooster een Matteüs-, een Marcus- en een Lucasjaar kent, maar geen Johannesjaar – om Johannes toch tot klinken te laten komen in zijn geheel eigen geluid zijn er daarom in het Marcusjaar (dat is het kortste evangelie!) een aantal uitstapjes naar Johannes.
Daarom vanmorgen de tempelreiniging in zijn versie; en die is behoorlijk anders dan bij de andere evangelisten... ondanks dat die helemaal voorin het evangelie staat bij Johannes, is die helemaal betrokken op de passie van Jezus.
We zingen en lezen vandaag uit:
vooraf:    lied 275
psalm:     386d + 25: 2 en 7 386d
na kyrie:    lied 859: 1, 2, 3
Exodus 20: 1-17
lied 311
Johannes 2: 13-25
lied 69: 3, 9
verkondiging
lied 906: 6, 7, 8
in gebeden weer: 368d
slotlied lied 544: 1, 2, 3
zegen
Een goede dienst gewenst.
(Voor wie de preek wil nalezen: even een mailtje naar en u krijgt de preek retour!)
 
Volgende week 11 maart
We zijn blij dat we deze zondag Credo Cantabile in ons midden hebben.
 
Kopij Kwintet
Vrijdag 9 maart is weer inleverdatum voor de kopij van Kwintet voor het aprilnummer. Normaal schrijf ik onze bladzijden vol. Mochten er zaken zijn die u vermeld wilt hebben, stuur dan voor 9 maart even een mailtje naar mij... dan verwerk ik het in de kopij!
 
Beste medeleden,
Wij zijn heel blij dat ik weer thuis ben na een lange periode van behandeling in het ZGT Almelo en Het Roessingh. Tijdens deze periodes hebben we veel medeleven vanuit de Pniël ontvangen, dit door in jullie gebeden aan ons te denken. Ook alle kaartjes, telefoontjes, bezoekjes en bloemen hebben ons erg goed gedaan. Hiervoor zijn we jullie heel dankbaar.
Hartelijke groet van Lies en Jan  Nijmeijer

Lieve Pniëlgangers,
Dankbaar en blij zijn wij dat de operatie zo goed geslaagd is.Graag wil ik bedanken voor het prachtige boeket bloemen uit de kerk, geweldig. Voor de kaarten die wij samen mochten ontvangen zijn we blij en dankbaar. Bovenal danken we onze Hemelse Vader die ons zo nabij was in deze zware tijd..
hartelijke groeten Hèlen en Jan Meijer

Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Mevrouw. M. Schumer, Titus Brandsmahof.

Kroonjarigen van de maand maart:
Mevr G.M.J. Smallegoor - Lotte, Merelstraat (75 jaar )
Mevr. P. Steenkamp-Oost, Titus Brandsmahof (85jaar)
Mevr. Marsman - Vreeman, De Schoppe (90 jaar)
Dhr. Schorn, Jacob van Campenstraat (75 jaar)
 
Zondag 11 maart gaat voor Ds. Marco Montagne
 
Collecten, Kerk in Actie, Zending, Sterke vrouwen opleiden op Papoea.
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.
 
Stadspastoraat
Onlangs is het stadspastoraat begonnen als wekelijks onderdeel van het LINKT gebeuren. Kom gerust eens binnenlopen in de gezellige ruimte aan de Touwbaan 58. Elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur ben je welkom voor een luisterend oor of een goed gesprek met een kopje koffie of thee er bij. Neem gerust iemand van buiten de kerken mee om deze pioniersplek meer bekend te maken.
Bedankt en tot ziens,     Henk Meier
 
Zangers gezocht
Op zondag 11 maart as. zal het kerkkoor Credo Cantabile medewerking verlenen aan de dienst in de Pniëlkerk, voorganger ds. Marco Montagne.
Op dit moment kampt ons koor, vanwege ziektes en overlijden, met een onderbezetting wat betreft de tenoren en bassen. De vraag is dan ook of er heren zijn die mee willen zingen in de dienst van 11 maart.
De repetities worden gehouden in de Pniëlkerk op 8 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur, aanwezig 19.45 uur. We zingen met name liederen uit het liedboek, meestal in afwisseling met de gemeente, waarschijnlijk een antifoon en het Onze Vader liedboek 369d, eenstemmig.
Wie doet er mee? Opgave bij Maaike Wesselink, email, tel 06-84799899.
Namens het koor Credo Cantabile
Dinie Kromkamp, voorz.
 
Activiteiten door Monica in De Lichtkring (Beethovenlaan 10):
voor alle activiteiten geldt: opgave vooraf noodzakelijk i.v.m. de beperkte ruimte via of via 0546.840484
 
Wie houdt van lapjes, van naaien en van iets nieuws?
Monica Schwarz zoekt mensen die graag met lapjes en borduurgaren werken, die het aandurven om een wandkleed te maken bij een lievelingstekst/lied. In De Lichtkring, op de donderdagen 15 maart,  5 april en 7 juni van 20 – 22 uur gaan we daar mee bezig. Voor meer informatie: http://veelstemmiglicht.nl/geloofskleed-maken/
 
Kindernevendienst
De 40 dagen tijd is begonnen en ook in de kindernevendienst gaan wij op weg naar Pasen.
Maar dit doen we niet alleen, want wij gaan samen met Jezus en de dieren die Jezus onderweg tegenkomt.
Vandaag gaan we zo kwaad als een spin zijn of de koe bij de horens vatten. Dit gaan wij uitbeelden in de knd. Hoe wij dit gaan doen dat zie je als je meegaat naar de kindernevendienst, dus kom en je gaat iets moois maken.

Bij mij kun je thuis zijn
God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Maar door handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een plek waar mensen thuis komen bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en geld op de grond.
 
Stichting Help Oost Europa – 11 maart Pniel en 14 maart De Ontmoeting
De Stichting Help Oost Europa heeft de laatste maanden met enige regelmaat van zich laten horen. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor het bouwproject in Roemenië waar samen met de diaconie van de PGA aan gewerkt wordt.
Na de dienst op de 11e maart in de Pniel is er de mogelijkheid om handgemaakte felicitatie- en wenskaarten te kopen. De opbrengst hiervan zal voor 100% naar de stichting gaan. We brengen dit graag onder uw aandacht en hopen op uw komst!
Woensdag 14 maart is het ‘biddag voor gewas en arbeid’. Na de dienst in De Ontmoeting zal Dinant Pas het nodige vertellen (en laten zien) naar aanleiding van zijn eerdere reizen naar Roemenië. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De dienst start om 19.30 uur. De presentatie van Dinant start naar verwachting uiterlijk 20.45 uur. Adres: De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a, Almelo.
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.