PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 4 september 2016 Zondagsbrief 4 september 2016
Deze week in de zondagsbrief o.a. een dringende oproep van de leiding van de oppasdienst en info over de startzondag die op 18 september gehouden wordt.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Wilke Ruiter
Diaken en collectanten: Theo Lantink, Herman Veldman, Jerry van den Bos, Roel Steen
Uitdeler zondagsbrief: Fenny Maneschijn en Dries Kromkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Anja Kobes
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Tunde Moldovan
Kinderoppas: Dougina Plat en Hanneke Bartels
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de dienst van deze zondag
Uit het eerste testament lezen uit Deuteronomium 30 over de keuze tussen goed en kwaad, leven en dood. Deze lezing komt uit de Naardense Bijbel, vooral omdat de NBV goed en kwaad vervangen heeft door voorspoed en tegenspoed. Dat iedereen voor voorspoed wil kiezen lijkt me duidelijk, maar de vraag is of je daarom ook voor het goede kiest als weg die jezelf wilt gaan… en dat is heel wat anders.
Ook de lezing uit Lucas 14 gaat over kiezen!
Om thuis nog eens een lied na te kunnen lezen geef ik hierbij een kort spoorboekje van de liederen en lezingen uit deze dienst:
Vooraf:           lied 280: 1-5
Zingen:            Lied 139: 1, 3,  14
Gebed om ontferming met ‘kyrie’
Zingen:            Glorialied 706
1e  lezing:        Deuteronomium 30: 15-20
Zingen:            lied 316
2e lezing:         Lucas 14: 25-35
Zingen:            lied 941
Uitleg en verkondiging
Zingen:            lied 841
Gaven
Gebeden
Zingen:            lied 823: 1, 2, 4, 5
zegen
Een goede dienst gewenst!!
Bloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar Fam. Teerlink, Jozef Israelstraat,
Kroonjarigen: Mw. J. H. van Brenk - Holsappel, Rombout Verhulstlaan, Mw. H. Baas, de Buizerd, Dhr. G. de Palma, Jan Tooropstraat, Mw. J. A. H. van Bleek - Rippen, Jan Wiegerslaan, Mw. P. van Drongelen - Roobot, Brouwerijstraat.

Collecte
Een zichtbare kerk is een kerk dichtbij. Dat is het motto van pioniersplek ‘Buurtvrij’ in Zeist. De kerk heeft een plaats in te nemen in de samenleving. Buurtvrij heeft als missie lokale kerken te helpen er te zijn voor gezinnen in hun eigen wijk, waar nodig en waar mogelijk. Samenwerken met andere kerken en maatschappelijke organisaties is daarbij een uitdrukkelijke wens. Voor Buurtvrij is een missionaire kerk een kerk waar diaconaat en evangelisatie hand in hand gaan. Met deze diaconie-collecte helpt u deze en andere pioniersplekken van de PKN op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt.
 
Kerkrentmeesters
In begroting 2016 van de Pniëlkerk is voor de instandhouding Pniëlwijkgemeente (eindcollecte) een bedrag van 6.000 euro opgenomen. In de periode t/m juni  heeft deze eindcollecte 3450.60 euro  opgebracht. In de maanden juli en augustus bracht deze collecte 1028.23 euro op, zodat de teller nu staat op 4478.83 euro.

Zondag, 11 september gaat voor Ds. Mw. Bunjes - v/d Lee
 
Ds Marco Montagne en scriba Ko Braamse zijn van 5 t/m 11 september afwezig. Zij worden waargenomen door :
Henk Hoornweg, 0546-853081 Mail
 
Werktijden dominee Montagne
Van verschillende kanten kreeg ik de verbaasde vraag ‘u bent hier toch maar part-time – hoe werkt dat? Wanneer mogen we u nu wel en wanneer mogen we u niet benaderen? Goede vragen vragen om een goed antwoord. Dus bij deze: In principe werk ik van maandagmorgen tot en met donderdagavond en ben dan beschikbaar. Dit is echter geen wet van Meden en Perzen: als er een trouwerij op vrijdag of zaterdag valt ga ik daar met plezier in voor, en voor een uitvaart op vrijdag ben ik er uiteraard ook… Heel praktisch: op maandag tot en met donderdag  ben ik ’s morgens tussen 9 en half 10  vrijwel  altijd telefonisch
bereikbaar op 0546-341140. En verder mag u het op deze dagen altijd proberen. Als u me telefonisch niet kunt bereiken stuur dan even een mailtje naar , het liefst met uw telefoonnummer. Voor dringende zaken geldt: altijd gewoon bellen of mailen, te gelegener en te ongelegener tijd!! Als u in de stress raakt omdat u me niet kunt bereiken kan het verstandig zijn om de scriba Ko Braamse te benaderen.
 
We zijn dringend op zoek naar oppasmoeders (en- oma’s) die 1x per zes weken een uurtje op de baby’s en peuters kunnen passen.
Elke zondag is er in onze kerk oppasdienst voor onze kleinste gemeenteleden.
Van 0 t/m 4 jaar is er de mogelijkheid tot spelen in een van de ruimtes, er is Duplo, een garage, een heleboel autootjes, een beer, een pop, een buggy, kleurboeken, etc. Er is geen voorbereiding voor nodig, alleen dat u iets eerder aanwezig bent. Om 9.45 uur.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u mailen naar Anja Kobes
 
Doe mee als vrijwilliger
Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelen we voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Jij kunt meehelpen. Wie zoeken we?
Diverse vrijwilligers die tijdens de actieweek een paar uur meehelpen.  Wat kun je doen?
  • Klanten welkom heten en uitleg geven over de actie.
  • De klanten een boodschappenlijstje meegeven.
  • Goederen in ontvangst nemen.
  • De gever bedanken.
Wil jij samen met andere vrijwilligers,families in schrijnende omstandigheden,helpen met een voedselpakket? Geef je dan nu op.Bovenkant formulier
Opgaveformulier vrijwilliger Dorcas Voedselactie achter in de kerk bij de uitgang.
We hebben u / jou nodig.
Namens de diaconie, Ben Hemstede 0546 642891
 
Middagen rondom een icoon
Wij, Jan Meijer, Janny Tulp, Joke en Rein van Dijk, willen komend seizoen in de Pniëlkerk weer een serie middagen rondom een icoon organiseren. Gedurende 14 dinsdagmiddagen zouden we aan de slag kunnen gaan met het maken van een icoon, de spiritualiteit van een icoon, ontmoeting met elkaar en de betekenis van God in ons leven.  Dit jaar willen we een icoon van een van de evangelisten schilderen, Marcus. Joke van Dijk zal ook dit jaar het schilderen begeleiden en mensen, die nog niet eerder een icoon hebben geschilderd, leren hoe je een icoon maakt. We schilderen de iconen volgens een eeuwenoude techniek, met ei-tempera. We maken onze verf zelf van eigeel en pigmenten. De plank die we gebruiken is al geprepareerd. De plank en de pigmenten zijn aanwezig, penselen moeten zelf gekocht worden, maar dat kan via ons. De kosten voor deze serie middagen bedragen € 60,=, daarbij komt nog € 20,= voor de penselen. Onze gedachte is om op 25 oktober te beginnen, tot 13 december. En dan in 2017, van 10 januari tot 14 februari, na afloop van de middagen hebben we een viering waarbij we de iconen wijden. Om al vast in de stemming te komen en om inspiratie op te doen willen we op 11 oktober dan met zijn allen naar het iconenmuseum in Kampen gaan. Even op een rijtje
Waar en wanneer: Pniëlkerk, op de dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur (tussendoor een pauze met een kop thee of koffie)
Hoe lang: 14 keer, 25 oktober tot 13 december en 10 januari tot 14 februari.
Kosten: € 60,= en € 20, = voor penselen.
Heb je vragen, dan kun je terecht bij Janny Tulp, (0546 816750 *mail, Jan Meijer (0546 433182 *mail, Joke en Rein van Dijk (0546 818776 *mail
 
Startzondag 18 september
Een aantal enthousiastelingen zijn bezig om de kerkdienst en activiteiten daarna voor te bereiden. We laten ons daarbij inspireren door het thema dat de landelijke kerk aanreikt voor de startzondag en eventueel als jaarthema ‘je leven delen’. Dat raakt aan de kern van gemeente-zijn dat je lief en leed, gewone en bijzondere zaken, onzekerheid en geloof met elkaar kunt delen. Fijn is dat het koor Onderweg medewerking wil verlenen. De hoofdlezing voor deze zondag komt uit Genesis 25 waarin verteld wordt over Jakob en Esau. Het is nu niet direct een voorbeeld-verhaal: Esau die zich zo door zijn lege maag laat leiden dat hij immateriële waarden als wie ben je, op het spel zet voor een bord eten; en Jakob die misbruik maakt van de kwetsbaarheid van de ander om diezelfde immateriële waarde via sjacheren zich eigen te maken… Bijbelverhalen zijn soms vooral een pijnlijke lachspiegel waarin we onszelf in onze kleinheid uitvergroot terug kunnen zien.
In de voorbereidingsgroep zette dit verhaal ons wel direct op het spoor om in de startdienst te vieren, tastbaar en zichtbaar te maken en zelfs te gaan proeven van ‘je leven delen’. De clou ga ik hier nog niet verraden – laat u aangenaam verrassen.
Door een ongelukkig toeval zijn de tieners er niet lijfelijk bij omdat zij hun startweekend op 17/18 september in het klooster in Huissen doorbrengen. Toch zullen zij ons laten delen in hun leven, denken en geloven via een digitaal lijntje!!!
 
KIKA
Iedereen heeft van KIKA gehoord, ook de jeugd van de Pnielkerk. De Jeugd is /gaat op kamp maar voor en met een goed doel, zoveel mogelijk geld ophalen voor KIKA. Als de jeugd op kamp is denken wij aan hen door hun goed ludiek te ondersteunen. Tijdens de collecte van 18 september zullen zij hun doel en daad aan u laten zien.
Ondersteun hen met een gift voor het goede doel. Zij doen een daad voor KIKA. Ik hoop dat u vrij gul zult geven dan zal ds Montagne er over preken die zondag,
Cor Meijer, Erik Stokkers.
 
Praktisch hulp
Een diaken is voor een Kroatisch gezin met drie kinderen van 6,4 en 1,5 jaar op zoek naar vervoersmiddelen. Voor de vader en moeder een stevige fiets waar ook kinderzitjes op kunnen, voor het jongetje van 6 een fietsje en voor het kindje van 1,5 een buggy. Het meisje kan nog vervoerd worden op de fiets van de ouders.
Meer info: Kerkelijk Bureau, tel. 456744
 
Beste leden van de Pniëlgemeente  Almelo
Dank aan allen die al hebben gereageerd op onze  onderstaand oproep in de zondagsbrieven van j.l. april/mei . We zijn aardig op weg ,maar helaas we zijn er nog lang niet helemaal!! Daarom deze oproep  aan allen die onderstaande strook nog niet hebben ingevuld en ingeleverd.Doe dit  a.u.b. alsnog? Alvast heel veel dank voor uw medewerking.
Zoals misschien wel  bij U bekend zijn onze gegevens vastgelegd in het:
 Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP).
Dit systeem is er om het werk( b.v. pastoraat en predikant ) in de  plaatselijke gemeente te ondersteunen. Inmiddels werken we  een aantal jaren met dit systeem. Helaas moeten we constateren dat er bij een groot aantal leden belangrijke informatie ontbreekt  zoals: telefoonnummer,  e-mailadres ( indien voorhanden)  en  de huwelijksdatum.
Wij willen in toekomst graag werken met een up to date lrp-systeem. Wij vragen Uw medewerking door onderstaande strook volledig in te vullen en af te geven aan één van onze ouderlingen
U kunt de gegevens ook per  e-mail  sturen aan: Henk van Es  e-mail
Naam:
Adres:
Telefoon/mobiel:  
E-mail adres: 
Huwelijksdatum:
 
 
Meedoen
Psalm 1 roept de vraag op met wie je meegaat. Er worden mensen genoemd die verkeerde plannen bedenken en nare dingen zeggen. ‘Doe toch lekker met ons mee!’ roepen ze. Maar als je echt gelukkig wilt worden, ga je een andere weg. Dan doe je niet met die ongelukszoekers mee, maar met God.

Werkvormen 8-10 jaar: Knutselen

Verdeel een (liggend) A4’tje in zes gelijke, lange repen. Kopieer die zo vaak, dat ieder kind er twee heeft. Laat hen op beide vellen iets tekenen. Op het ene vel een mooie boom aan een rivier, op de andere een dorre boom die dood is. De kinderen knippen beide tekeningen in repen. Plak twee liggende A4-vellen achter elkaar. De kinderen plakken de repen op de A4-vellen, maar afwisselend: een reep gezonde, een reep dode boom, etc. Nu vouwen ze de repen om als een harmonica. Je zult zien dat als de harmonica de ene kant op staat, ze de dode boom zien, en de andere kant de goede
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.