PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 5 januari 2020 Zondagsbrief 5 januari 2020
Deze week de eerste zondagsbrief van het nieuwe jaar 2020. Wij wensen u veel heil en zegen toe.

Voorganger: Ds. Montagne
Ambtsdrager: Gerbrig de Vries
Lector: Renske Schorn
Uitdeler zondagsbrief: Janny Tulp en Jerry v/d Bos
Organist: Anne Eenkhoorn
Kindernevendienst: Anja v/d Worp

Bij de dienst van vandaag:
Naar goede gewoonte lezen we vandaag over de magiërs uit het oosten. Zij zagen het licht en gingen op weg om te aanbidden. Vele kunstenaars zijn door dit verhaal geïnspireerd tot prachtige beelden en gedichten. Eén daarvan ‘de reis van de wijzen’ van de Engelse dichter T.S.Elliot heb ik vandaag door de verkondiging heen gevlochten. Om nalezen mogelijk te maken staat het gedicht ook in het over zicht van de dienst. We lezen en zingen vandaag uit:
Vooraf:            lied 506: 1, 2, 3, 4
Aanvangslied:  lied 515: 1, 3, 4, 5, 7
Gebed om ontferming met ‘kyrie van dienst’
Gloria              lied 498: 1, 3, 4
Gebed van de zondag
Moment met kinderen, afgesloten met
Zingen:            lied 520: 1, 2, 3, 4, 5
Lezing:            Matteüs 2: 1-15
Zingen:            lied 503
Uitleg en verkondiging, met daarin:

De reis van de wijzen
 “ 't Was me een kouwe bedoening
Net de slechtste tijd van 't jaar
voor een reis, en dan nog zo'n lange reis ook
de wegen zwaar, het weer guur,
in het putje van de winter. ”
En de kamelen, hun vel in flarden, zere poten, koppig weerstrevend,
Gingen liggen in de smeltende sneeuw.
Er waren momenten van spijt, als we de zomerpaleizen misten
De glooiende terrassen
En de zijdezachte meisjes die ons sorbets brachten.
En dan: De kameeldrijvers: ze vloekten, morden
ze gingen ervandoor, op zoek naar sterke drank en vrouwen,
en de vuren die ‘s nachts uitgingen, het gebrek aan onderdak
de ene stad: vijandig; de volgende ongastvrij
en de dorpen:  smerig en veel te hoge prijzen.
Ja, ‘t was me een zware tijd
Uiteindelijk gaven we er de voorkeur aan ‘s nachts te reizen,
We sliepen wat tussen de bedrijven door,
Met in ons hoofd rondzingend de stemmen, die steeds maar zegden:
jullie zijn zot geworden, zeker !
Toen, op een morgen kwamen we aan in een dal, veel aangenamer
vochtig, beneden de sneeuwgrens, we roken het gras:
Een bergstroompje was er, een watermolen, die het duister versloeg
en drie bomen tegen een lage lucht,
en een oud wit paard zag ik, dat weggaloppeerde in de wei;
Toen kwamen we bij een herberg met wijnranken boven de poort
De deur stond open: zes handen dobbelden om zilverstukken
voeten stampten tegen de lege wijnzakken;
Maar zij wisten ook van niets, en dus gingen we verder
en kwamen aan tegen de avond,  geen moment te vroeg
en we vonden de plaats; het was (zou je kunnen zeggen) bevredigend.
Dit alles was lang geleden, ik weet het nog goed
en ik zou het opnieuw doen, maar schrijf op
schrijf dit op
Dit: Moesten wij heel die lange weg gaan voor
Geboorte of Dood ? Er was Geboorte, dat zeker,
We hadden het bewijs, geen twijfel mogelijk. Ik had geboorte en dood gezien,
maar toch gedacht dat het anders was; deze geboorte was
een hard en bitter lijden voor ons, zoals de Dood, onze dood.
Wij keerden terug naar huis, een ieder naar zijn Koninkrijk,
maar niet langer op ons gemak, in de oude bedeling,
temidden van vreemd volk, dat zich vastklampt aan hun goden...
Ik zou blij zijn met een andere dood.
Zingen:                       lied 601
Gebeden, met als overname lied 598
Gaven
Slotlied:           lied 518: 1, 6
Zegen, beantwoord met gezongen AMEN

Naast de beste wensen voor het nieuwe jaar, wens ik u allen een goede dienst toe. Graag tot ziens bij de koffie, en met een hartelijke groet van uw herdershond,  Ds Marco Montagne
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Mevr. T.N. Teerlink-Tan.
Kroonjarigen:
14 januari 1940  (80 jaar)
mevr. E.C. Nijmeijer

16 januari 1935    (85 jaar)
mevr. E. Pape - v.d. Ham

17 januari 1930    (90 jaar)
mevr. E.R. de Palma - Hofman

24 januari 1918    (102  jaar)
mevr. G.R. Hase - Spang

25 januari 1930    ( 90 jaar)
mevr. J.W. Nieuwenhuis

31 januari 1928   (92 jaar)
mevr J.H.P. de Olde - van Horck

Collecte, Diaconie, instellingen plaatselijk
De diaconie-collecte is dit keer voor ‘Plaatselijke Instellingen’. Met Instellingen worden organisaties bedoeld die actief zijn op sociaal en maatschappelijk gebied. Als voorbeeld kan genoemd worden de Stichting Boodschappenmand die mensen in acute financiële problemen ondersteunt met boodschappenpakketten. Andere voorbeelden van plaatselijke instellingen zijn Schuldhulpmaatje en Stichting Present.

 Invulling taken diensten
Tijdens de bezinningsdag van de Wijkkerkenraad op 2 november j.l. is onder andere gesproken over de invulling van de taken tijdens de kerkdiensten. Het wordt steeds moeilijker de roosters rond te krijgen, vooral door het geringe aantal ouderlingen. De wijkkerkenraad heeft besloten dat we willen werken met een “Ambtsdrager van dienst” (AvD)  in plaats van een ouderling van dienst én een diaken. Daarnaast worden enkele taken ingevuld door mensen die toch al een andere rol hebben en daarmee wordt het aantal mensen dat dienst moet doen verminderd. Deze aanpak geldt voor reguliere diensten. Bij rouw- en trouwdiensten moet separaat een bezetting worden geregeld wat betreft kosters en een ouderling.  De wijkkerkenraad wil deze werkwijze invoeren per 1 januari 2020.
Op basis van de voorstellen van 2 november 2019 gaat een reguliere dienst er als volgt uit zien:
  • Uitdelen zondagsbrief door lid wijkactief en één van de dienstdoende vrijwilligers.
  • AvD doet consistoriemoment zijnde gebed, gedicht of tekst.
  • Lector doet opening/begroeting en legt Bijbel daarna open neer op de lessenaar.
  • AvD steekt kaarsen aan, geeft voorganger een hand.
  • Voor de voorbeden geeft de AvD het voorbedenboek aan de voorganger.
  • Beide collectes doen we in de dienst door AvD en collectant/lector.
  • Einde dienst: Voorganger, AvD, lector en collectant lopen de kerk uit.
  • Voorganger en AvD gaan staan bij de uitgang van de kerkzaal en geven de kerkgangers een hand.
Bij een Heilig Avondmaalviering hebben we 6 mensen nodig. Het avondmaal vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de diakenen maar hoeft niet alleen door diakenen te worden uitgevoerd. Het voorstel is dat ouderlingen, lectoren en collectanten op basis van vrijwilligheid helpen bij het avondmaal. Dit is een maatregel die we liever niet hadden genomen en daarom blijft te allen tijde de oproep van kracht mee te helpen, het liefst in de rol van ouderling/diaken.
Namens de wijkkerkenraad, Erik Kobes

Zing je graag, houd je van gospel, zoek je een koor of heb je gewoon zin om eens mee te zingen? En ben je tussen de 14 en 50 jaar? Kom in januari naar onze open koorrepetities en proef de sfeer. Wij zijn op zoek naar jou! 8 en 15 januari, 19.00 uur in de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo
PR commissie Gospelkoor Onderweg  Email

Zie je het licht?
Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eer bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten. Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt.


 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.