PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 5 maart 2017 Zondagsbrief 5 maart 2017
Deze week in de zondagsbrief informatie over de 40 dagentijd, het concert van Elly & Rikkert op 15 maart in de ontmoeting en nieuws over "The Crucifixion" gezongen door the Petra Singers op 9 april in de Pnielkerk

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Inge Wanschers
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Jacqueline Meupelenberg, Roel Steen, Evelien van Rijswijk, Dries Kromkamp
Uitdeler zondagsbrief: Janny Tulp en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Kinderoppas: Anja Kobes
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de dienst
Vandaag is de eerste zondag in de veertigdagentijd. In overleg met de kindernevendienst is besloten om het aangereikte Lutherse leesrooster in deze voorbereidingstijd naar Pasen toe gedeeltelijk te volgen. Als thema hebben we gekozen ‘dieren vertellen geen fabeltjes’ omdat we tot onze verrassing in alle evangelieverhalen in deze periode een hoofd- of een bijrol voor dieren ontdekten!? Vandaag in de woestijn komen we wilde dieren tegen!
We lezen vanmorgen uit Jesaja 58: 1-9a en
 Marcus 1: 12-15. En we zingen achtereenvolgens uit de liederen 272, 91a: 1 en 2, 547:2-5, 218: 1 en 4, 859: 1 en 2, 540: 1, 2, 3, 7-10, 538, 992, 404e, 408e en 536:1, 3, 4
Bij de maaltijd van de Heer gebruiken we vanmorgen stevige broodjes. Dit vanuit de voorzichtige afweging dat de stroken witbrood nauwelijks meer een relatie hebben met ons gewone dagelijkse brood. Terwijl door de Heer toch ‘gewoon’ brood in dienst genomen werd om het tot teken van zijn zelfgave te maken. Een stevig brood maakt ook het gebaar van het breken weer zichtbaarder!
Met al deze kanttekeningen erbij, wens ik ons allen vooral een inspirerende viering van schrift en tafel!  Ds Marco Montagne
 
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar
Mw. Gerrie Vos, Violierstraat
 
Zondag 12 maart 2017 gaat voor ds mevr M.G. de Vries - Smelt
 
Collecte
Diaconale Ondersteuningen.
Voor dit doel wordt in 2017 een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Ondanks dat het beter gaat met de economie blijft ondersteuningen helaas nog steeds een belangrijk doel!
 
(8 maart)
Biddag voor gewas en arbeid.
De collecte-opbrengst in wijkkerken waar een dienst is wordt op 50/50 basis verdeeld tussen Geref. Zendingbond (GZB, buitenlandse doelen) en Inwendige Zendingsbond (IZB, doelen binnen Nederland).
 
Tafelkandelaars
De tafelkandelaars zijn (tijdelijk) omgeruild met die uit de vitrinekast in de ontmoetingsruimte. Deze kandelaars zijn bij een eerste bezoek  van een afvaardiging van de de Zwingli-Stralau gemeente uit Berlijn in april 1990 overhandigd aan de partnergemeente van de Exoduskapel en symboliseren de ontmoeting. De standaards zijn destijds gemaakt door een kunstenaar uit Berlijn. Het was een bijzondere ontmoeting, want voor het eerst na de val van de muur, was het mogelijk om met een groep een bezoek te brengen aan Almelo. Bij latere ontmoetingen ontvingen we nog een orgelpijp (aan de muur in de foyer bij de rechteringang van de kerkzaal) en de doeken die aan de muur hangen naast het grote raam. Deze beelden vier dagen van de schepping uit.
We bewaren goede herinneringen aan de wederzijdse bezoeken.
 
Elly & Rikkert geven een concert in de Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting, Almelo.
Hallo lieve mensen, ik ben Elly en trotse oma van een aantal kleinkinderen. Ik geef mijn kleinkinderen graag mee dat we allemaal, jong en oud, iets kunnen betekenen voor een ander. Dat is ook wat Rainbow kinderen wil laten zien. Ik draag, samen met mijn man Rikkert, Kerk in Actie dan ook een warm hart toe."- Elly
De kaartjes voor de kinderen van de Pnielkerk zijn al gereserveerd. Een mailtje naar Inge Wanschers of Anja van der Worp is voldoende.
mail of mail
Let op: het concert is uitsluitend bestemd voor kinderen vanaf vier jaar. Toegang is vrij, maar er wordt gecollecteerd voor het thema 'Kinderen in de Knel' van Kerk in Actie.
Het concert begint ’s middags om 15.15 uur.

Datum concert: 15-3-2017
 
Dag lieve mensen
In de voormalige kosterswoning van de Pniëlkerk woont sinds ongeveer februari 2016 een vluchtelingengezin uit Syrië, een Jezidisch gezin uit het Koerdische deel van Syrië. Begin juni verwacht het gezin uitbreiding met een 4e dochter. Voor een babyuitzet moet nog gezorgd worden. De volgende artikelen zijn dringend nodig: Een commode, een wiegje,  een badje, een kinderwagen en een bedje.
Tineke Meessen van Vluchtelingenwerk Almelo begeleidt dit gezin. Ze heeft gevraagd of de wijkgemeente van de Pniëlkerk hierbij kan helpen. Als u één of meerdere artikelen bezit en beschikbaar wilt stellen, vragen wij u contact op te nemen met Tineke Meessen, telefoon 06 34319877. U mag dit ook kenbaar maken aan één van de diakenen.
Namens de diaconie Dries Kromkamp


Lezing en excursie naar tentoonstelling ‘Maria’ in Utrecht
Als afsluiting van het cursusseizoen over Beelden van geloof staat een excursie gepland naar de tentoonstelling ‘Maria’ in het Catharijneconvent in Utrecht. De datum is zaterdag 25 maart. U bent van harte uitgenodigd voor deze excursie, ook als u niet aan een cursus hebt deelgenomen. “Maria” is een boeiende, veelzijdige tentoonstelling over de vrouw die in de kunst het meest is uitgebeeld. Op de tentoonstelling zijn vroege en moderne beelden van Maria te zien. Het Catharijneconvent is met openbaar vervoer goed te bereiken en  vanaf het Centraal Station is het ruim een kwartier lopen naar het museum. Ter voorbereiding van de excursie houdt ds. Sluiter op 14 maart om 20.00 uur in de Pniëlkerk een lezing die een goed overzicht biedt van de expositie. Sommige objecten – bijv. beeldjes, miniaturen in boeken – op de tentoonstelling zijn vrij klein en op schilderijen is soms meer te zien dan u in het overigens zeer verzorgde tekstboekje kunt lezen. De lezing kan daarom een goede opstap zijn voor een bezoek aan de tentoonstelling. De toegang is € 4,- , inclusief koffie of thee.
 
Vluchtelingen
Er wonen al heel lang vluchtelingen en statushouders in Almelo. Als kerken kunnen we een herberg zijn en samen met deze mensen onderweg zijn op hun onzekere pad, ook hier in Almelo. In het AZC wonen asielzoekers die wachten op een vergunning. Ook vluchtelingen met verblijfsrecht wachten op een woning in Almelo of omgeving. Statushouders zijn vluchtelingen met een permanente status (verblijfsvergunning) en zijn al woonachtig in Almelo.
Samen met de COA en stichting Present Almelo van het AZC heeft de Raad van Kerken verkend wat de behoeften en vragen zijn van vluchtelingen en statushouders … en wat wij hierin kunnen doen. Er kwam vooral naar voren dat er veel behoefte is aan contacten en activiteiten in en met de Nederlandse samenleving, kortom 'gezien te worden'. Vandaar deze oproep om mee te doen door met hen in gesprek te gaan, verbindingen durven te leggen, of iets leuks te ondernemen (noaberschap).
U wordt van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op donderdag 9 Maart 2017 om 19.30 uur in huize Alexandra, Vriezenveenseweg 170. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de kans om
kennis te maken met vluchtelingen en statushouders, inclusief zelfgemaakt hapjes.
Wel graag opgeven voor 6 Maart via emailadres Raad van Kerken Almelo: … of
, tel. 06-22369161 … of
, tel. 0546-870827
Zie ook de folders opgehangen in de Pnielkerk.
Namens de missionaire werkgroep,
Henk Meier, tel. 0546-827644
Email:
 
Hands on voor Huntington
Je zult het maar hebben: je spieren vallen uit of verstijven, dementie en veranderingen van gedrag en persoonlijkheid. En dat op jonge leeftijd...
De ziekte van Huntington is een mix van Parkinson, ALS en Alzheimer; een vreselijke ziekte! Jongeren uit Almelo en de Pnielkerk zetten zich via Hands On in om aandacht te vragen voor de ziekte en om te helpen geld in te zamelen voor onderzoek naar een medicijn. In de weken naar Pasen toe worden er vele activiteiten georganiseerd, waaronder de 24-uurs hongeractie Jongeren die Hongeren op 18 en 19 maart. Doet u mee? Sponsort u ons? En/of doneert u direct via NL04RABO0301303711 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo o.v.v. project-nummer 84265 actie 40dagentijd? Dank alvast voor uw bijdrage!
Daarnaast gaan we in de Pnielkerk lege statiegeldflessen inzamelen. Met ingang van volgende week zondag (12 maart) staat er in de garderobe/foyer een grote bigbag waarin u de statiegeldflessen van alle supermarkten in Almelo kunt inleveren.
De derde actie is nog een verrassing. Daar zullen we binnenkort via onder andere de zondagsbrief u nog verder informeren.
Volg alles wat we doen via Facebook @HandsOnAlmelo Like onze pagina en deel de berichten, zodat zoveel mogelijk mensen onze acties voor Campagne Huntington steunen. Met uw hulp kunnen we samen een boel doen!
Alvast bedankt namens de jeugd van de Pnielkerk.

Waar leef je van?
Veertig dagen en veertig nachten is Jezus in de woestijn. Jezus wordt op de proef gesteld. Gebruikt hij zijn gaven om brood voor zichzelf te maken? Nee. Jezus gelooft niet in machtsvertoon. Hij gelooft in het leven, zoals God dat over hem uitroept.
 
Vocaal ensemble ‘the  Petra  Singers’  zingen
The Crucifixion
van  sir John Stainer.
Palmzondag 9 april 2017 om 19.30 uur
In de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo
 
Het oratorium: “The Crucifixion” is het verhaal van het lijden en sterven van Jezus Christus. Sir John Stainer schreef het in 1887. Het zijn sfeervolle muziekstukken die ons meenemen naar de emoties van dit eeuwenoude verhaal. Van ingetogen solo’s tot indrukwekkende koorstukken. Het koor staat onder de bezielende leiding van Cor Kuiper, die tevens de bas solopartij voor zijn rekening zal nemen. En we zijn heel blij met Thijs Kobes, die in Almelo geboren en getogen is. Hij is in 2015 afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, en hij zal de tenor solopartij  op zich nemen.Zoals altijd worden we op piano prachtig begeleid door Tasco Silva. Dit concert wordt georganiseerd door de wijkgemeente de Pniëlkerk.
Entree is vrij.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.