PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 5 mei 2019 Zondagsbrief 5 mei 2019
Deze week in de zondagsbrief informatie over het project "Samen koken voor een ander" en de Rommelmarkt die gehouden wordt op 25 mei 2019.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Henny van Marle en Wim Welink
Uitdeler zondagsbrief: ?
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Wim Welink
Kindernevendienst: Jolanda van Vemde
Jeugdkerk: -
Leiding: -

Mensen in de kerk:
Bloemen gaan met een groet van de gemeente Mw. J. Turpijn en Dhr. J. Stoevelaar.
Kroonjarigen: 1 mei: Mevr J. W. Asmus –Pastoor, 96 jaar
1 mei: Dhr H. Van Oosten, 85 jaar
31 mei: Mevr. A. ten Veen-Klaster, 90 jaar

Bij de dienst van vandaag
Onze eredienst wordt vandaag gekleurd door twee elementen: dodenherdenking en bevrijdingsdag, en de zegen over de verloving van Joyce Turpijn en Jacob Stoevelaar. De thematiek van 4 en 5 mei komt vooral terug in het lied dat we als gebed om ontferming zingen, lied 709. Een tekst van Ad den Besten waarin hij onze omgang met de herwonnen vrijheid biddenderwijs bij God brengt. Aansluitend aan de verkondiging zingen we als geloofsbelijdenis 2 strofen uit ons volkslied die aansluiten bij vrijheid als verantwoordelijkheid. In de viering van de relatie van Joyce en Jacob maken we gebruik van tekstmateriaal uit het Dienstboek deel II. Daarin worden ons prachtige teksten aangereikt voor relaties die niet helemaal in het klassieke patroon passen. Teksten die tegelijk wel de verwondering over wat mensen in elkaar ervaren en voor elkaar in Gods naam mogen betekenen stem geven.

We zingen en lezen vandaag uit:
Vooraf:           lied 632: 1, 3
Aanvangslied:        lied 118: 7
Als gebed om ontferming zingen we lied 709: 1, 2, 4, 5
Glorialied:       865: 1, 3
Gebed van de zondag
Moment met kids + ‘we gaan voor even’
1e lezing:         psalm 119: 11-14  (Joyce leest dit gedeelte in het Indonesisch!!)
Zingen:            psalm 119: 6
2e lezing:         Johannes 20: 24-29
Zingen:            lied 659: 1, 4, 5, 6
Verkondiging
Zingen:            lied 708: 6, 15 (staande)
zegen over de verloving van Joyce en Jacob  (Joyce en Jacob komen op het podium)
  • Inleidende woorden:
  • Vragen:
  • Wisseling van de ringen
  • Zegen:            
  • Zingen:            (staande) lied 416: 1, 2
Gebeden, overgenomen met ‘luister Heer..’
Stil gebed
Onze Vader
Zingen:            lied 655
Zegen
Na afloop van de dienst is er alle gelegenheid bij wat lekkers Joyce en Jacob te feliciteren en te delen in hun vreugde. Een goede dienst toegewenst!
 
Collecte, KiA, kerk in oorlogstijd, noodhulp, Syrië
Vandaag vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bij zonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bij voorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

14 mei gemeente-avond
Zet deze datum alvast in uw agenda. We hebben dan (inloop 19.30 uur, begin om 20.00 uur) weer een gemeenteavond over de toekomst van de Protestantse Gemeente Almelo en de plaats van de Pniëlwijkgemeente daarin. Als wijkkerkenraad willen we u graag een profielschets van onze wijk voorleggen waarin we verwoorden wat voor ons als wijkgemeente belangrijk en onopgeefbaar is in het geheel van de PGA. Ook willen we (nogmaals) kijken naar de verschillende opties die de Algemene Kerkenraad heeft aangedragen en met elkaar in gesprek gaan over onze reactie daarop naar de AK. We hopen op (weer!) een grote opkomst en een constructieve avond op weg naar PGA 2.0!

Bereikbaarheid Pniëlkerk
De telefoon van de Pniëlkerk stond tot 1 mei doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van Jacqeuline Meupelenberg. Met ingang van 1 mei wordt de kostersdienst gedraaid door een groep vrijwilligers. Aanspreekpunt voor deze groep is Ko Braamse, te bereiken via het nummer van de Pniëlkerk, 0546 - 816359. dit telefoonnummer is doorgeschakeld naar zijn mobiele telefoon of op telefoonnummer 0546 - 819022.
met vriendelijke groet, Ko Braamse

Gesprekskring boekje Suurmond.
Deze kring komt donderdagavond 9 mei om 20.00 uur bij elkaar in zaal 4. We gaan dan met elkaar in gesprek over het laatste hoofdstuk over de laatste dingen.

Opening Noaberhoes in Windmolenbroek
Op zaterdag 11 mei  om 14.00 uur vindt de officiële opening van het Noaberhoes (naast winkelcentrum de Gors) plaats. Een mooi initiatief om door ontmoeting en activiteit het noaberschap in de wijk te stimuleren. U bent van harte welkom om even te komen kijken. Voor wie meer wil weten: website

Veranderen
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is.

Oproep voor sparen zegeltjes zwemabonnement, bij de Plus.
Misschien bent u hier al van op de hoogte, maar tot 5 mei aanstaande kan je bij de Plus supermarkten in Almelo zegeltjes sparen voor korting op een zomerabonnement voor het Sportpark. Je kan dan de hele zomer in je eigen stad genieten van veel zwemplezier. Je kan baantjes trekken, beachvolleyballen, (sport)activiteiten op de ligweide, een duik vanaf de duikplank nemen, glijden van de glijbaan of gewoon met je kinderen genieten. Bij elke besteding van € 5,00 ontvang je een zegel. Met een volle spaarkaart ontvang je een hoge korting op het zomerabonnement tijdens de periode van 13 met tot en met 15 september. Graag doe ik vanuit de diaconie een oproep: heeft u spaarzegeltjes over wilt u deze dan geven aan de diakenen in de kerk, zodat wij als diaconie misschien met een volle spaarkaart een ander plezier kunnen doen. Ook kunt u ze eventueel afgeven bij de gastvrouw/gastheer.
Hartelijke groet vanuit de diaconie, Henny van Marle

Opzetten van project ”Samen koken voor een ander” in de Pniëlkerk.
Bij de wijkdiaconie is het idee geboren om een project “Samen koken voor een ander” op te zetten in de Pniëlkerk. Terugkijkend op de maaltijden die gehouden zijn tijdens de adventsviering, de startzondag en de paasviering blijken die positief ervaren te zijn en tot leuke gesprekken en ontmoetingen te leiden. Van daaruit lijkt het uw diaconie een goede zaak om met enige regelmaat maaltijden te gaan opzetten. Maar dan moeten we wel weten a. of er voldoende draagvlak is van vrijwilligers om dit op te zetten, en b. of er inderdaad enthousiasme is om met regelmaat te komen eten!
Waar hebben we in eerste instantie naar gekeken?
Allereerst is er voldoende serviesgoed en bestek in de Pniëlkerk?  Ja hoor, er is voldoende voor ongeveer 60-70 mensen.
Op welke dag kan je het beste terecht in de Pniëlkerk? Dat is op een dinsdagavond. Ons voorstel is dan ook om de 3e dinsdag van de maand aan te houden. Vanuit de diaconie zullen Marco Montagne en Henny van Marle dit coördineren. Maar misschien zijn wij te enthousiast en lijken deze plannen nu nog wat te vroeg, want u begrijpt dat ik dit stukje niet voor niets in de zondagsbrief plaats. Wij moeten  op zoek naar vrijwilligers die dit mede op poten willen zetten. Voorlopig gaan wij uit van telkens een tweetal die een menu willen bedenken, hiervoor boodschappen willen doen en dit menu dan ook willen koken voor hopelijk veel mensen. Graag horen we van u of u voor het bovenstaande belangstelling hebt. Zo ja, dan kunnen we verder met plannen maken, misschien in de maand oktober gaan starten en  hopen op veel belangstelling. Voor deelname aan de maaltijd zal  een kleine vergoeding worden gevraagd. Mocht u belangstelling hebben dus zowel om mee te eten en/of mee te helpen met koken, tafel dekken enz. dan kunt u mailen naar Marco Montagne: email of Henny van  Marle: email (en als u geen mail hebt, mag het via een kind of Marco of Henny op zondag een briefje in handen duwen).
Marco Montagne en Henny van Marle

Rommelmarkt 25 mei
Op zaterdag 25 mei houdt de wijkaktief weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Daarbij kunnen wij nog hulp gebruiken van gemeenteleden jong of oudere leden. En wel bij het sorteren op donderdagavond vanaf 18.30 u en op vrijdag vanaf 09.30 u de hele dag of dagdeel. Ook voor de opbouw en/ of opruimen zouden wij graag een beroep op jullie willen doen.
Spulletjes die goed verkoopbaar zijn, geen grote meubel stukken, maar spiegels,bijzet tafeltjes ect . Ook prijsjes voor onze verloting zijn natuurlijk ook van harte welkom, die kunt u eventueel bij de dienstdoende koster afgeven op zondag voor de dienst. Verder is er op de dag van de rommelmarkt ook alles voor de inwendige mens lekkere koffie met cake, broodjes hamburger en kroket. Wij kijken uit naar uw medewerking of komst op de rommelmarkt van 25 mei. Dus meldt u aan d.m.v. onderstaande telefoonnummers. U kunt dan bellen met:  Rits v/d Woude tel: 06-53453457,
Fenny Manenschijn, tel: 0546-823475 of  06-37141450, Anja v/d Worp, 06 - 15128756
Ook kunt u mailen naar email

Ik wil graag mijn medewerking verlenen bij de uitvoering van de rommelmarkt.  Ik kan ook helpen sorteren op donderdagavond 23 mei* /vrijdag 24 mei * / zaterdag 25 mei 2018* (*doorstrepen wat niet gewenst is).
----------------------------------------------------------------
Naam: -----------------------------------------  M/V
Adres: -----------------------------------------
Telefoon: -------------------------------------


Op zaterdag 18 mei 2019, aanvang 20.00 uur staat, in het Centrum, Constantijnstraat 7a in Nijverdal, het  jubileum concert gepland van Gospelkoor Shine! .

De afgelopen 20 jaar hebben wij onze medewerking verleend tijdens kerkdiensten in Nijverdal en ver daarbuiten. De laatste jaren hebben we samen met ds. Arjen van der Spek themadiensten mogen maken met liederen van bekende artiesten. In onze laatste themadienst “Fragile” staan liederen van Sting centraal. Het is ons doel om het Evangelie van onze Heer Jezus Christus met enthousiasme uit te dragen, en hiermee harten te mogen raken! Samen met onze bevlogen en enthousiaste dirigent André Bijleveld, zijn we hard aan het werk om er een mooie avond van te maken. Het repertoire is een mix van liederen van de afgelopen 20 jaar en natuurlijk ook een aantal nieuwe songs. Met onze geweldige solisten en begeleid door een fantastische band zal het weer één groot feest worden waar je beslist bij moet zijn! Om het feestje compleet te maken zijn we op zoek naar oud leden en belangstellenden die tijdens het concert zin hebben om “een gevoel van ooit” mee te beleven. We nodigen hen uit om mee te doen bij een workshop olv Andre Bijleveld op woensdag 15 mei, om 21.00u!
Wil je hieraan mee doen of wil je meer informatie, meld je dan aan via www.gospelkoorshine.nl Kosten van de workshop zijn € 15,- (inclusief toegangskaartje van het concert. ) Kaarten voor het concert bedragen €10,- en zijn te verkrijgen via onze site: www.gospelkoorshine.nl , bij Ambachtsbakkerij Nieuwenhuis, Constantijnstraat  Nijverdal óf via onze koorleden. Meer informatie over ons kunt u vinden op onze site: www.gospelkoorshine.nl of op de facebooksite:
https://www.facebook.com/Shine-Gospelkoor-340375903419927/


 


 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.