PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 6 november 2016 Zondagsbrief 6 november 2016
Deze week in de zondagsbrief informatie over de wijkavond van 15 november en de lichtjestocht in het Beeklustpark.
Let op: Kerkdienst op 6 november om 9:30 uur in de Elisakerk

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Theo Kootstra
Diaken en collectanten: Roel Steen, Gerard Beunk
Uitdeler zondagsbrief: -
Organist:
Lector: Lineke v/d Bos
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Paulien Lantink en Anja v/d Worp
Kinderoppas:
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Collecte
Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia: Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden medewerker in Colombia, een land dat al zestig jaar geteisterd wordt door geweld en waar thans zicht lijkt te zijn op vrede vanwege een akkoord tussen overheid en opstandelingen van het FARC. Inge is betrokken bij het oecumenische project ‘Geloven in verzoening’, dat processen van vrede en verzoening op gang wil brengen. Inge: “Mensen hebben veel meegemaakt, er is een groot onderling wantrouwen. Het is voor mensen enorm belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel en bespreken we welke boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht.” Dit jaar zullen drie gemeenschappen intensief in dit proces worden begeleid. Inge deelt de verhalen die ze hoort vervolgens met betrokken kerken in Nederland.
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de wijkkas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Z.W.O.).
 
Zondag 13 november gaat voor ds Bunjes – van der Lee.
Zondag 20 november 2016 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
De laatste zondag voordat de adventstijd aanbreekt. We gedenken dan hen die in het afgelopen jaar zijn overleden en we noemen hun namen.
 
BOODSCHAPPENMAND
Over een paar weken komt sinterklaas weer in ons land,... voor vele mensen een ontzettend gezellige tijd...waarin vooral kinderen extra verwend worden. Hoe moeilijk zal deze tijd zijn voor al die mensen die door omstandigheden momenteel niet dat extraatje kunnen kopen voor hun zoon/dochter. Om deze mensen een beetje te helpen en zodat ook hun kinderen eens wat lekkers krijgen met sinterklaas, willen wij u vragen de komende weken samen met ons chocoladeletters in te zamelen voor de boodschappen mand. U kunt ze gewoon op zondagochtend in de daarvoor bestemde mand in de foyer doen. Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor u hulp.         Jacqueline Meupelenberg
 
Reminder
In de wijk Nijrees houden we op 8 en 10 november wijkontmoetingsavonden. Als u nog niet op uw
uitnodiging hebt gereageerd, graag als nog! Namens de voorbereiders, Henk Meijer en Henk van Es
 
Op dinsdag, 15 november is er een wijkavond in de Pnièlkerk.
Om 19.30 uur zorgt de dienstdoende koster / gastvrouw dat er koffie is. Om 20.00 uur beginnen we de avond met de begroting voor 2017.
Wilke Ruiter zal ons trachtten te begeleiden door de inkomsten en uitgaven die de wijkkerkenraad komend jaar verwachten. In september 2010 is er, voor de duur van zes jaar, door de wijkgemeente machtiging gegeven aan de wijkkerkenraad om ambtsdragers te zoeken en voor te stellen aan de gemeente waarna als er geen bezwaren zijn deze ambtsdragers kunnen worden bevestigd in de kerkdienst. Daar deze zes jaar verstreken zijn willen we aan de gemeente om deze machtiging voor de duur van zes jaar  te verlengen.
Na de pauze, waarin opnieuw voor koffie zal worden gezorgd,  zal ons gemeentelid, Jan Meier, een inleiding geven over  het ontstaan van de kerken in Almelo hetgeen voor de meesten onder ons zeer interessant zal zijn.
Komt allen en zorg dat de foyer vol is
Ko Braamse / scriba
 
Wijkavond 15 november 2016.
Wijkactief heeft mij gevraagd of ik op deze wijkavond iets over Almelo kan en wil vertellen. Onze mooie stad Almelo, met zijn rijke historie en geschiedenis. Ik ben stadgids voor het Wevershuisje en loop regelmatig met bezoekers door de stad. In de Zondagsbrief van 13 november as. staat er ook wel iets in, maar volgende week zijn we op bezoek bij de Elisaparochie, dus nu heeft u tijd genoeg om die avond vrij te houden.
Ik zal iets vertellen over het ontstaan van Almelo. Daarnaast komt ook de religie aan de orde. De verscheidenheid en de overeenkomsten, het ontstaan en het verdwijnen. En uiteraard iets over gebouwen in de stad. Mijn titel luidt dan ook: Godshuizen in Almelo, van Schuilkerk tot
Basiliek. We hebben ze allemaal.
Tot 15 november 2016.    Jan Meijer
 
Lichtjestocht in het Beeklustpark.
De Pnielkerk gaat dit jaar meedoen met de organisatie van de lichtjestocht in het Beeklustpark. De lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal. Op kerstavond zal het Beeklustpark veranderen in een wereld die lijkt op die van ongeveer 2000 jaar geleden. De bezoekers zien duizenden kaarsjes branden en lopen langs kersttafereeltjes en muziekkoren. Het is een prachtig project dat verbondenheid geeft in Almelo. De Pnielkerk gaat financieel een bijdrage leveren, maar ook willen wij vragen of er mensen zijn die mee willen werken aan dit evenement. Er zijn figuranten nodig bij de diverse taferelen, mensen die helpen bij de catering, mensen die kaarsjes willen aansteken, muzikanten en helpers bij het aankleden van de diverse toneelspelers.
Achter in de kerk liggen de inschrijfformulieren. Helpt u ( help jij ) ook mee?
De inschrijfformulieren mag u bij de kerkenraadsleden inleveren of bij de koster.
   
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.