PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 6 oktober 2019 Zondagsbrief 6 oktober 2019
Deze week in de zondagsbrief info over Koken voor een ander en Kerkepad 2019.

Voorganger: Ds. Marco Montagne
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Herman Veldman, Erik Kobes
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink en Herman Veldman
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Annie Gijsbers
Kindernevendienst: Evelien Breuker

Bij de dienst van vandaag We lezen vanmorgen verder uit de alternatieve lezingen uit de boeken 1 en 2 Samuël. Vanmorgen staat één van mijn favoriete spannende kinderbijbelvertellingen centraal: Saul en David in de spelonk bij Engedi. Een prachtig, humoristische en diepzinnig verhaal waarin aspecten van wie en wat waarlijk messiaans is doorklinken en oplichten. We lezen en zingen vandaag uit:
Vooraf:            lied 283
aanvang:          lied 121: 1, 4
Glorialied:       lied 304
(Moment kids ‘wij gaan voor even’)
Lezing:            I Samuël 24
Zingen: lied 974: 3, 4, 5
Lezing:            Romeinen 12: 14-21
Zingen: lied 838: 3, 4
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied 858
Bericht van overlijden met lied 906: 6
Gebeden      met overname ‘luister Heer…’
Gaven
Slotlied:           lied 841: 1, 2, 4
Zegen
Zoals gebruikelijk een goede dienst toegewenst!
Mensen in de kerk: Beste mensen.
Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties van ons 50 jarig huwelijk in de vorm van de bloemen uit de kerk; mail; kaartjes;en telefoontjes.
Hart verwarmend; Jan en Janny Oldenampsen.
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Mw. Jannie Meierink.
Zij verblijft in het ziekenhuis waar zij herstelt van een operatie.  
Kroonjarigen:
Mevr. A. E. Blok
07-10-1926
Mevr. J. Hendriks - v.d. Maar
22-10-1923

Collecte, PKN, Israëlzondag, collecte kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

PKN. Israëlzondag, collecte kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg.In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

AANKONDIGING Inspiratiebijeenkomst “geloven in Twente”
Op 10 oktober is er  voor alle gemeenten behorende bij de PKN in  de voormalige classis Almelo - dus alle PKN-gemeenten in  Almelo, Vriezenveen, Tubbergen, Denekamp, Oldenzaal, Ootmarsum-Weerselo, Enter, Rijssen en Wierden – een bijeenkomst die tot doel heeft elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, te inspireren en geïnspireerd te worden.
Waar: Ontmoetingscentrum in Wierden, Spoorstraat
Thema: geloven in Twente.
We delen als heel verschillende gemeenten dat we leven in dezelfde streek, EN we mogen met elkaar delen dat we ook geloof willen hebben in die streek als een omgeving waarin het evangelie een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven en de gerechtigheid in ons Twente.

Programma:
19.15 uur inloop met koffie en thee.
19.45 uur opening door ds. Piet Dekker uit Wierden.
19.55 uur Geloven in Twente door ds. Klaas van der Kamp onze nieuwe classispredikant.
20.20 pauze, ontmoeten van elkaar.
20.45  Workshops: 1.  Doorpraten met ds. Van der Kamp.
                               2.  Hoe  dorpskerk  nu? o.l.v dorpskerkenambassadrice: ds. Betsy Nobel.
                               3.  Samen zingen o.l.v ds. Pieter Endedijk, predikant te Almelo en intensief betrokken bij samenstelling van  Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk
21.25 Slotwoord door ds.  Klaas van der Kamp.
21.35 Elkaar ontmoeten bij een hapje en drankje.

Deze eerste bijeenkomst van de Ring Almelo wordt georganiseerd  vanuit de beide  werkgemeenschappen van predikanten van  de voormalige classis Almelo. En is dus bestemd voor alle gemeenteleden en kerkenraden in de voormalige classis Almelo. Ik hoop dat velen naar deze bijzondere avond komen en ook gebruik maken van de gelegenheid om kennis te maken met ‘onze’ nieuwe classispredikant.
Ds Marco Montagne

Zendingserfgoedkalender 2020.
Er is weer een Zendingskalender te koop. Evenals vorig jaar wordt deze uitgegeven door de “Stichting Zendingserfgoed”. Het doel is om kunstenaars uit de hele wereld in beeld en woord te laten vertellen hoe hun kerkgemeenschap met het Bijbelse verhaal leeft. De Zendingserfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen zoals deze geschilderd zijn door mevrouw Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen manier van compositie, kleurgebruik en weergave die aan het impressionisme verwant is. Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt de kalender van harte bij u aan. Na de dienst zijn er nog enige kalenders te koop. Wees er gauw bij want op is op. De prijs is € 9,-
Namens de ZWO, Ria Nijhuis.

Koken voor een ander.
Zoals u al in de zondagsbrief eerder hebt kunnen lezen, is uw diaconie van plan om te starten met het project “koken voor een ander”. En zoals het vaak gaat met het opzetten van iets nieuws zit de kans erin dat je te maken krijgt met wat in de volksmond heet, ‘de 1e kinderziektes’ en ja hoor……. die zijn we dus al tegen gekomen. We hebben met de planning geen rekening gehouden met de herfstvakantie. Daarom zal de 1e datum van “koken voor een ander” verplaatst worden van dinsdag 22 oktober naar dinsdag 29 oktober. U zal straks merken dat deze foute datum ook in Kwintet staat. Mocht u nu van mensen buiten de Pniëlkerkwijk horen dat ze graag aan dit project mee willen doen, geef dan de juiste datum even door. In het kort kan ik al wel iets meer informatie geven. We starten dinsdag 29 oktober in de Pniëlkerk.
Inloop:                          vanaf 17.30 uur.
Aanvang maaltijd:        18.00 uur.
Einde:                          ongeveer 21.00 uur
We hopen natuurlijk op veel belangstelling en fijne gesprekken aan tafel.
Veel moet er nog geregeld worden. Onbekend is namelijk of iedereen zelf naar de Pniëlkerk kan komen of eventueel samen rijden mogelijk is of dat er vervoer geregeld kan/moet worden. Voor ons (lees Marco en Henny)  is nu van belang of er wel voldoende belangstelling is vanuit de gemeente echter de 1e aanmeldingen zijn binnen! Een bekend gezegde is ” onbekend maakt onbemind “. Maar……………. de locatie is bekend, degene die dit voor het eerste oppakken zijn ondertussen ook bij u bekend dus schroom niet om gezellig mee te eten. We zullen een kleine bijdrage voor het eten vragen, maar ook dit is hopelijk geen drempel, want eten moet u thuis ook. We denken aan € 7,50 per persoon. We kunnen alleen maar tegen u zeggen, kom en eet gezellig mee en neem één van de buren of vriend(inn)en mee en vul de opgavestrook in en geef het af aan Marco Montagne, Henny van Marle of aan de gastheer/gastvrouw in de Pniëlkerk.
Hartelijke groet, 
Marco Montagne en Henny van Marle
 

Project “Koken voor een ander” op 29 oktober vanaf 17.30 uur in de Pniëlkerk

Ik kom graag mee eten: naam:

Kom op eigen gelegenheid naar de kerk: ja   /   nee

Graag vervoer regelen:
 

Leve de koning!
Koning Saul wil David doden. Maar juist David krijgt de kans om Saul te doden. David loopt met een scherp mes op Saul af, die in een grot zit en niets doorheeft. David snijdt alleen een stuk van Sauls mantel af en laat hem in leven.
Lezingen uit de boeken 1 en 2 Samuël vormen de rode draad van deze herfsttijd. We horen hoe de kleine David wordt aangewezen als toekomstige koning, hoe hij de reus Goliat verslaat en in het paleis van koning Saul terecht komt. Maar we horen ook over de spanning die dat oplevert. Koning Saul staat David naar het leven; kan hij daaraan ontsnappen?

Het thema van deze periode is: Kan jij dat? Met de kinderen staan we stil bij wat je zelf kunt en hoe een ander jou kan helpen. Ook God kan daarin een rol spelen: In de Bijbelverhalen zien we hoe mensen dingen kunnen die ze op eigen kracht nooit voor elkaar zouden krijgen.

Kerkepad 2019
Op zaterdag 26 oktober is het zover, dan is er weer een kerkepad. Ook dit jaar gaan we weer met een bus van Schepers tour. U bent om 9 uur welkom in de foyer van de Pniëlkerk waar de koffie en thee klaar staat. Om half 10 vertrekken we naar Aalten en wel naar de “Oude Helenakerk”. Hier worden wij door een gids rondgeleid. De lunch gaan we gebruiken in  “Herberg Erve Kots”, in Lievelde. Hier is ook een openluchtmuseum waar u na de lunch gelegenheid krijgt om deze te bezoeken, bent u slecht ter been om dit te kunnen doen, er zijn een paar rolstoelen aanwezig die gebruikt kunnen worden. Met een rollator is het museum ook goed te bezichtigen. Hier blijven we tot ongeveer 4 uur waarna we richting Vorden gaan om ons dagje uit af te sluiten en wel bij “De Herberg”. We hopen om ongeveer kwart voor 7 weer terug te zijn bij de Pnielkerk. Deze dag wordt er maar 1 kerk bezocht. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €12,50  p.p. dit is inclusief het museum en de lunch. U kunt zich opgeven tot 22 oktober a.s.
en wel via onderstaande strook in te vullen of bij een van de leden van de wijkaktief af te geven, Anja v/d Worp tel: 864225 of Riek Kruizinga tel: 822494, of een mailtje te sturen naar: email

 "-------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Tel: ………………………………………………….. 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.