PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 7 mei 2017 Zondagsbrief 7 mei 2017
Deze week in de zondagsbrief nieuws over de bijeenkomst voor bezoekers van ouderen die gehouden wordt op dinsdag 9 mei in de Pnielkerk.

Voorganger: Ds.Dijkema
Ouderling: Henk van Es
Diaken en collectanten: Erik Stokkers, Jochem Eenkhoorn
Uitdeler zondagsbrief: Rits v/d Woude en Erik Stokkers
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Dinie Kromkamp
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Jolanda  van Vemde
Kinderoppas: Dougina Plat en Hanneke Bartels
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
Kistjes voor het bloemenfonds en  wijkaktief staan in de foyer
 
Bloemen uit de kerk gaan met een groet van de gemeente naar dhr Greevink, De Taling.
 
Collecte
Missionair Werk & Kerkgroei
In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is er ‘koffiehuis’, iedere woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden. Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, inmiddels ook pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren elke zondagochtend een kinderbijbelclub en geven de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de andere activiteiten. We willen als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk.” De collecte maakt pioniersplekken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boventoon voert, mogelijk.
 
14 mei gaat voor ds M.T. Montagne
 
Afwezigheid scriba:
In verband met een operatie in het ZGT in Almelo is de scriba, Ko Braamse, tijdelijk niet bereikbaar.
U kunt contact opnemen met :
Henk Hoornweg,         tel: 853081 of
Ds Marco Montagne,   tel: 341140
Het emailadres is normaal bereikbaar.
 
BOODSCHAPPENMAND
Namens  Ineke Meijer en de boodschappenmand wil ik iedereen ontzettend bedanken voor het sparen van de DE koffie punten. Er zijn 60 pakken koffie voor gehaald, die weer verdeeld worden onder de pakketten die wekelijks bezorgd worden. Uiteraard blijven we door sparen en kunt u, uw punten blijven inleveren.
Groetjes Jacqueline Meupelenberg
 
Een oproep aan alle RABO rekeninghouders
 U hebt bericht gehad van de Rabo-bank over de sponsor aktie van 2 – 22 mei. Wij doen een beroep op u: stemt u op “de Boodschappenmand”! Wekelijks helpen wij veel gezinnen en alleenstaanden met een levensmiddelenpakket. Dit kost veel geld en subsidie krijgen we niet. Wij hebben het sponsorbedrag hard nodig: UW STEM IS GELD WAARD!
 
Ouderenbezoekers
Hierbij een herinnering aan de bijeenkomst voor bezoekers van ouderen op dinsdagavond 9 Mei om 19.30 uur in de Pnielkerk. Ds. Rienke Vedders-Dekker en Ds. Marco Montagne komen ook. Als het goed is heeft iedereen een persoonlijke uitnodiging gehad, zoniet dan alsnog van harte welkom.
 
LINKT bijeenkomst
Alle anderen zijn welkom op de stedelijke pioniersbijeenkomst, eveneens op dinsdagavond 9 Mei om 19.30 uur Touwbaan 58 in Almelo. Deze keer gaan we kijken naar een korte film die uitnodigt tot een gesprek. Natuurlijk is er alle ruimte voor gezelligheid en contact leggen met ekaar. Voor verdere informatie, neem contact op met Henk Meier, tel. 0546-827644 of email .
 
Hemelvaart
Een geheimzinnig gebeuren? Laten we het daarom aan ons voorbij gaan en genieten we alleen maar van een vrije dag? Leeft het nog in deze tijd? Of gaan we de uitdaging aan om ons door de boodschap van Hemelvaart te laten aanraken! Daarom nodigen we jullie uit op donderdagmorgen 25 Mei om 9.00 uur in de Pniëlkerk. We houden een gezamenlijke hemelvaartsdienst met de Grote Kerk. Voorgangster is mevr. Fien Venema-van den Berg. Ook niet-kerkelijke bewoners rondom de Pniëlkerk worden uitgenodigd d.m.v. flyers in de brievenbus. We hopen op een inspirerende opkomst. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten en beter leren kennen in de foyer met koffie of thee, en een hapje en een drankje.
Namens jullie missionaire werkgroep van harte welkom.
 
Verjaardagsfonds:
De opbrengst van het verjaardagsfonds is in de eerste 4 maanden van dit jaar:
Contant ontvangen      1084,32  euro
Via de bank                     82,50 euro
Totaal dus                   1166,20 euro
Alle gevers hartelijk dank !!!!
 
Wie is er present?
Klaar staan voor een ander. Dat is een manier, of misschien wel dé manier, om je geloof tot uiting te brengen. Op vrijdagavond 23 juni willen we met een grote groep kerkgenoten klaar staan voor Almeloërs die een serieus duwtje in de rug goed kunnen gebruiken. Dit gaan we doen in samenwerking met stichting Present. We zullen die dag een gezamenlijke en voedzame aftrap doen om 17uur. Om 21.30 willen we samen weer afsluiten in ons kerkgebouw.
Deze aktie wordt opgezet vanuit het jeugdwerk van onze Pniëlgemeente. Op zondag 21 mei zal de jeugdkerkbijeenkomst een open jeugdkerk zijn waar stichting Present een dynamische en interactieve presentatie zal geven ter voorbereiding. Er zullen een aantal, zowel praktische als sociale, klussen aangeboden worden waarvoor ingeschreven kan worden. Denk hierbij aan het opruimen van een tuin, een schilderklus, een gezellige activiteit, etc. Wij zijn samen kerk en willen daarom deze klussen ook graag met kerkleden van alle leeftijden aanpakken. Daarom vragen wij elke commissie/werkgroep om één of twee mensen af te vaardigen om zowel 21 mei om 10uur aanwezig te zijn bij de jeugdkerk als 23 juni tijdens de uitvoering van de klussen. Aan u de vraag om voor zondag 14 mei namen van vrijwilligers én de afvaardigende commissie, persoonlijk of via mail, door te geven aan:
Roel Steen, jeugddiaken, mail
Vragen of opmerkingen? We horen ze graag van u.
Met vriendelijke groet, Roel Steen.

Paaskaars:
De Paaskaars van het jaar 2016/2017 is gegaan naar Anja Kuilder.
Zij deelde mee dat zij zeer blij en vereerd was dat zij de kaars mocht ontvangen.
 
Rommel – en Boekenmarkt
Op 13 mei a.s. houdt de wijkaktief weer haar jaarlijkse rommel- en boekenmarkt. De rommelmarkt begint om 09.30 uur tot 13.00 uur. De opbrengst is bestemd voor het organiseren van activiteiten, zoals het Kerkenpad. Deze markt is een gezellig evenement waar u lekker even rond kunt neuzen en zaken tegenkomt voor o.a. de camping, kleding, lectuur voor de vakantie of zomaar iets wat u leuk vindt. Tevens is er een verloting waar u kans hebt om leuke prijzen in de wacht te slepen. En wat niet onbelangrijk is, u ontmoet er leuke mensen. Ook voor de inwendige mens is er tegen een redelijke prijs een hapje en een drankje aanwezig, dus veel redenen om de markt te bezoeken. Heeft u nog bruikbare spullen die hiervoor geschikt zijn, dan kunt u ze afleveren bij de kerk.
Of u bent niet in de gelegenheid om dit te doen, dan kunt u bellen. Ook prijsjes voor de verloting zijn van harte welkom. Vervolgens zoeken wij nog mensen die ons willen helpen met de organisatie. U kunt hierbij o.a. denken aan het opzetten, afbreken,bezetting van de kramen,  sorteerwerk. Dus meldt u aan d.m.v. onderstaande telefoonnummers. U kunt dan bellen met:  Rits v/d Woude tel: 06-53453457,
Fenny Manenschijn, tel: 0546-823475 of 06-37141450, Aart Koot, tel: 0546-817419,
Ook kunt u mailen naar
----------------------------------------------------------
Ik wil graag mijn medewerking verlenen bij de uitvoering van de rommelmarkt.  Ik kan ook helpen sorteren op donderdagavond 11 mei* /vrijdag 12 mei * / zaterdag 13 mei 2016* (*doorstrepen wat niet gewenst is).
----------------------------------------------------------------
Naam: -----------------------------------------  M/V
Adres: -----------------------------------------
Telefoon: -------------------------------------
 
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 10:00
1e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10:00
2e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 15-03-2020 om 10:00
3e van 40-dagen meer details

Eredienst
datum en tijdstip 22-03-2020 om 10:00
4e van 40-dagen meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.