PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 7 oktober 2018 Zondagsbrief 7 oktober 2018
Deze week in de zondagsbrief info over de nieuwe zendingskalender en de bijeenkomst Geloven in 3D op 16 oktober. En het laatste nieuws over Kerkenpad 2018.

Voorganger: Ds. Van Houwelingen
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Evelien van Rijswijk, Willem Welink
Uitdeler zondagsbrief: Fenny Manenschijn en Evelien van Rijswijk
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Coby Vos
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Kinderoppas: -Kroonjarigen:
19  oktober, dhr Gieszen, 80 jaar
22  oktober,  mw Hendriks - v.d. Maar   95 jaar
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. En Mw. Hulst

Collecte, Israël-zondag, Collecte Kerk en Israël
In gesprek blijven. Voor veel mensen staat Israël gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten en Palestijnen elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is ingewikkeld daarin stelling te nemen, en misschien is dat ook wel onmogelijk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, onder meer door het organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent. Vandaag, Israëlzondag, vragen we uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelijk te maken.
NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk.
Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.

Eindcollectes Pniëlkerk 2018
De opbrengst van de eindcollectes over de maand september is € 704,33

Orientatiecursus Christelijk geloof
Doe mee (laatstes oproep). In korte tijd houden we ons bezig met de belangrijkste thema’s van het christendom als godsdienst.
De cursus heeft een informerend en objectief karakter en vindt plaats in ‘Het Pakhuis’, Touwbaan 58, Almelo.
Data: woensdag 10 okt, 14 nov, 12 dec 2018; 9 jan 2019.
De avonden duren van 19.30 uur – 21.30 uur en bestaan uit een inleiding, uitleg, veel ruimte voor gesprek en vragen. Onderwerpen van de vier avonden zijn:
De christelijke boodschap
De Bijbel
Jezus Christus
Leven als christen
Meer info & opgave:
Catherinus Elsinga,mail ; T. 0546 673395
Henk Meier, mail; T 06 3404 4789
Zie ook de opgehangen posters.

De Zendingserfgoedkalender 2019 is weer te koop.
Dit jaar wordt de kalender gesierd door afbeeldingen van geschilderde Bijbelverhalen in de Balinese wajang of kamasan stijl. Een schilderstijl die teruggaat op de traditionele hofschilderkunst van het Hindoeïstische Balinese rijk zoals deze zich vanaf de 13e eeuw op dit eiland heeft ontwikkeld. Een minutieuze penseelstijl waarbij de weergave geheel in de Balinese context wordt weergegeven met verwijzing naar natuur en cultuur.
De kalender geeft een introductie in de geschiedenis van Bali en gaat in op de belangrijke plek die het Hindoeïsme op Bali inneemt. Ook de geschiedenis van de zending en de betrekkelijk kleine kerk hier wordt belicht. Tot slot wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van schilderkunst op dit paradijselijke eiland. Kerk in Actie beveelt de kalender van harte bij u aan.
De Zendingserfgoedkalender 2019 (met als thema Laat de kinderen tot mij komen) kost € 9 per stuk en is na de dienst bij mij te koop.
Namens de ZWO-commissie, Ria Nijhuis.

Nieuw rekeningnummer kerkelijk bijdrage en Solidariteitskas.
De rekeningnummers waarop veel gemeenteleden op ons verzoek hun kerkelijke bijdrage en de bijdrage solidariteitskas overmaken worden per 1 november 2018 gewijzigd in Rabobanknummers. Dit omdat er interne aanpassingen bij de SKG (St. Kerkelijk Geldbeheer) worden doorgevoerd.

P.G.A. inz. Kerkelijke bijdrage NL14 FVLB 0635 8002 33 
wordt per 1 november 2018
P.G.A. inz. Kerkelijke bijdrage NL70 RABO 0373 7149 63

P.G.A. inz. Solidariteitskas NL30 FVLB 0699 6417 56
wordt per 1 november 2018
P.G.A. inz. Solidariteitskas NL92 RABO 0373 7149 55

Er is een overstapservice geactiveerd. Dit houdt in dat vanaf 1 november 2018 alle overboekingen worden doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer. Dit wordt vermeld op het rekeningafschrift van zowel de ontvanger als de betaler. Deze service is ruim een jaar actief, tot 1 december 2019. Acceptgiro’s met het oude banknummer die na 1 november 2018 fysiek bij een bank worden ingeleverd, worden niet uitgevoerd. De machtigingen van gemeenteleden hoeven niet gewijzigd te worden.
Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar via mail of telefoon 0546 – 456 744.
Met vriendelijke groet, Team Kerkelijk bureau

Geloven in 3D, beeldhouwkunst en christelijk geloof
3D staat voor driedimensionaal. Beeldhouwwerk met hoogte, breedte en diepte kun je aanraken. 3D bestaat feitelijk al vanaf de oerknal. Oude beschavingen kenden al ruimtelijke kunst en die zal waarschijnlijk een religieuze lading hebben gehad. Mensen geloofden in 3D. Beelden krijgen door hun ruimtelijkheid een andere uitstraling en geladenheid. Ze vertellen hoe mensen gestalte geven aan hun verhouding met goden en hogere machten. In de christelijke kunst leidt dat tot sterk wisselende beelden en daar gaat deze cursus over. Er zijn vier bijeenkomsten.

Bijeenkomst 1
Periode 300 – 1300. Beelden gaan en komen.
De vroege christelijke kunst laat iets opmerkelijks zien: de rijkdom van de Griekse en Romeinse beeldencultuur verdwijnt in vrij korte tijd. Er lijkt huiver te bestaan: de religieuze kunst trekt zich terug in fresco’s en mozaïeken, zeker in de Byzantijnse kunst. Ruimtelijk zijn nu nog de reliëfs op sarcofagen. Maar na de regering van Karel de Grote keren de beelden terug, in de periode van de Romaanse kunst en daarna in de vroege Gotiek. Naast kunstzinnige voorwerpen zijn beelden te zien op de timpanen en de portalen van kerken en kathedralen en op grafmonumenten.
Inleider: ds. K. Sluiter
Datum: dinsdag 16 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pniëlkerk
Toegang: € 4,--

Roemenië – Hoe is het nu met het nieuwe huis?
Eind mei jl. hebben we de inzameling van financiën voor het bouwproject in Roemenië beëindigd. Het streefbedrag van € 7.000,- was bereikt nadat we een seizoen lang veel aandacht hebben gevraagd en gekregen voor dit project. Eind september heeft de Stg. Help Oost Europa opnieuw de nodige bezoeken afgelegd in Roemenië en is ook de familie Ardelean bezocht. “Zij waren bijzonder blij ons weer te ontmoeten en vol trots lieten zij hun nieuwe huis zien.” Het huis ziet er goed uit, de kamers hebben frisse kleuren en het contrast met het oude huisje is erg groot. “Deze mensen zijn zo enorm blij en gelukkig met het huis en zetten zichzelf er ook helemaal voor in. De vader zei dat hij nooit had gedacht dat in zijn tuin een goed huis zou staan. En ook vertelde hij dat zij in hun gebeden steeds de mensen in Holland benoemen in grote dankbaarheid.” Namens Stg. HOE, Dinant Pas. mail
 
Kerkenpad 27 oktober 2018
Zaterdag 27 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar gaan we weer met een bus van Schepers Tours naar Huissen en Oosterbeek. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Huissen. Hier gaan we een katholieke kerk, de “Zandse kerk”. bezoeken die aan de eredienst is onttrokken, maar nu voor andere doeleinden wordt gebruikt.
Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in Brasserie “de Betuwe”. Na de lunch gaan we naar Oosterbeek, de “Oude kerk” bezoeken. Ook hier is een gids beschikbaar die ons een rondleiding geeft en hier over gaat vertellen. Na afloop van deze rondleiding gaan we naar het “Airborne” museum, deze kunt u op eigen gelegenheid bezichtigen en vergeet dan niet om uw museum jaarkaart mee te nemen.  De dag hopen we gezellig af te sluiten in Restaurant “Klein Hartenstein”, dit is bij het museum. We hopen om ongeveer 18.30 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p. U kunt zich opgeven tot 24 oktober, dus wees er snel bij. Wilt u graag mee, dan kunt u zich opgeven via onderstaande strook in te vullen en af te geven bij onze gastvrouw Jacqueline Meupelenberg of bellen naar 1 van de wijkaktiefleden: Anja v/d Worp tel: 864225. Rits v/d Woude tel: 810185  Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:
"--------------------------------------------------------------
Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Tel:……………………………
Museumjaarkaart: Ja/Nee

 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.