PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 8 juli 2018 Zondagsbrief 8 juli 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over de LINKT-bijeenkomsten in de komende zomerperiode en het laatste nieuws over de openluchtviering in het Beeklustpark volgende week zondag.

Voorganger: Ds. Mw. de Vries - Smelt
Ouderling: Henk Meier
Diaken en collectanten: Roel Steen, Annie Gijsbers
Uitdeler zondagsbrief: Aart Koot en Roel Steen
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Anja Kobes
Jeugdkerk: Alle tieners
Leiding: Lolke-Jan Lolkema, Theo Lantink, Petra Groothuis
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Kinderoppas: Roel Steen
 
Mensen in de kerk: Bericht van overlijden:
Op donderdag 21 juni 2018 is op 70-jarige leeftijd overleden Wim Lintmeijer. Wim verbleef al langere tijd in Kampen waar hij verpleegd werd. Zijn begrafenis is geweest op woensdag 27 juni. Wij wensen zijn vrouw Truus, hun kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

In memoriam Betsy de Lange-Neurink 1942 – 2018
Op stille zaterdag 31 maart overleed zij zeer plotseling en onverwacht na de avond ervoor nog met grote intensiteit de goede vrijdag-dienst te hebben meegemaakt en terwijl de camper op de oprit klaar stond om na Pasen gebruikt te gaan worden. Groot was dan ook de schrik in de kringen van familie, vrienden en gemeente. Wij allen missen in haar een lieve vrouw die op de achtergrond telkens weer als een stille kracht aanwezig was. Ze trad zelden op de voorgrond, behalve als ze danste. De dans was voor haar genieten én zich helemaal ontplooien. In de afscheidsdienst stond mede daarom ook de trouwtekst van Betsy en Harry centraal over de bruiloft te Kana ‘en Jezus was er ook’. Die nabijheid van de levende Heer heeft hen beiden in hun vele goede jaren samen gedragen én – zo vertrouwen wij – zal ook hen beiden dragen nu hun dans hier samen is afgebroken. Zoals we zongen uit het danslied 839 waar Jezus zegt:
‘De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
 Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping de dans van de trouw.’
We wensen en bidden Harry, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en liefde toe!
Ds. Marco Montagne
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Dhr. En Mw. Boonstra, 
 
Kroonjarigen:
Mw. Meijer – Wienen
13 juli ----- 90 jaar
 
Mw. Echter – Smith
16 juli ----- 85 jaar
 
Vandaag  is het de laatste jeugdkerk van dit seizoen. Petra en Lolke zijn voor de laatste keer aanwezig als leiding, omdat ze volgend jaar iets anders gaan doen. We zien jullie komende zondag graag tegemoet in de ontmoetingsruimte van de Pnielkerk. 
Tot zondag,  Leiding van de jeugdkerk.
 
Collecte, Diaconaal Quotum.
Quotum betekent ‘evenredig aandeel’ en is voor het College van Diakenen (CvD) een bedrag dat afgedragen moet worden aan de centrale PKN-organisatie in Utrecht. Deze dienstverlenende organisatie ondersteunt o.a. plaatselijke diaconieën. De hoogte van het af te dragen bedrag is een percentage van de diaconale inkomsten vanuit Actie Kerkbalans en de collecten in de zondagse eredienst (het zogenaamde ‘levende’ geld). Om het kassaldo van de Diaconie, dat primair bedoeld is voor hulpverlening, te ontzien is voor 2018 een drietal collectes voor het Quotum bestemd. Als we hier ruimhartig aan geven, kunnen we de diaconale kas zo veel mogelijk aan hulpverlening besteden!
 
Collecte 15 juli
Diaconie,  vakanties bijzondere doelgroepen.
Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!
 
Openluchtviering Beeklustpark
Volgende week vieren we samen met de Elisaparochie de jaarlijkse open lucht viering in het prachtige Beeklustpark bij de muziekkoepel. De dienst begint op 10.30 uur (en er is dus geen dienst in de Elisa en de Pniël). Voorgangers zijn Anita Oosterik en Marco Montagne. Het thema is: ‘het ga je goed – in Gods naam!’. Waarbij we ingaan op de zegen. U hoeft geen stoel mee te nemen, daar zorgt de organisatie voor. U mag wel allemaal een bloem mee nemen – daar vormen we een paar grote boeketten van die na afloop oa een mooie bestemming vinden in de Titus Brandsmahof. Na afloop is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten en van de prachtige omgeving en elkaar te genieten bij een kop koffie. Voor de kinderen is er een aparte activiteit – dus kom gerust met het hele gezin. (mocht het – we gaan er gezien de stabiele zomer niet van uit! – heel slecht weer zijn: dan wijken we uit naar de Pniël waar we dan gezamenlijk ook om 10.30 uur beginnen) Kortom we hopen op een groot feest – kom tot rust in Beeklust!
 
“Titus de musical” op vrijdag 20 juli
De Karmeliet Titus Brandsma is 75 jaar geleden gestorven in concentratiekamp Dachau omdat hij zich niet liet intimideren door een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van mening beknotte. Hierin betoonde hij een grote geestelijke weerbaarheid en moed die hij ontleende aan zijn gegrond zijn in God. Daarmee is hij ook in onze tijd nog een bron van bezieling. Het Titus Brandsma lyceum in Oss bracht een musical op de planken. In de musical zien we facetten van het leven van Titus en parallel daaraan het leven van Titia, een leerlinge van het lyceum. Hierbij is Titus een steun voor haar in moeilijkheden. Wij vertonen deze fraai uitgewerkte musical op dvd. Een belevenis voor jong en ouder.
Programma:
16.30 – 17.45             uitwisseling aan de hand van een tekst van Titus
17.45 – 18.30             gezamenlijke broodmaaltijd
18.45 – 22.00             inleiding op de musical een aansluitend de musical
(u kunt ook alleen naar de vertoning van de musical komen)
Plaats:                         Karmelklooster Zenderen Hertmerweg 46
Kosten:                       10 Euro inclusief broodmaaltijd / 5 Euro voor alleen de musical
Info en aanmelding:    www.karmeltwente.nl of 0546-436410
            (aanmelden noodzakelijk – voor 16 juli)
 
LINKT-bijeenkomsten
Voor de zomervakantie 2018 begint zijn er nog LINKT bijeenkomsten in het voormalige pakhuis aan de Touwbaan  (achter de bibliotheek).
  • Woensdag 11 Juli bent u welkom om elkaar te ontmoeten van 17.30 tot 19.30 uur. Voor soep en broodjes wordt gezorgd.
  • Zondagmiddag 15 Juli om 13.30 uur bent u welkom voor een stukje bezinning in een gezellige sfeer.
  • Natuurlijk bent u ook welkom op het wekelijkse stadspastoraat op dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur in Juli en Augustus.
e-mail:
sites: http://www.linkt.life/ of
http://www.linkt.life/#agenda
In de zomervakantie van 22 juli t/m 2 september zal er geen kindernevendienst zijn.
 
Ook zal er in deze periode geen zondagsbrief verschijnen. de eerstvolgende is op 2 september.
 
Een mededeling vanuit De Wonne:
Zaterdag 21 juli 14.00 – 17.00 uur
OPEN MIDDAG IN WOONGEMEENSCHAP DE WONNE ALMELO
Op zaterdag 21 juli 2018 zet de oecumenische woongemeenschap De Wonne in Almelo van 14.00 tot 17.00 uur de deuren open. Ieder die in onze bijzondere woongemeenschap geïnteresseerd is kan een kijkje nemen achter de schermen: Wie vormen deze gemeenschap, wat motiveert hen en
hoe ìs dat leven in een oecumenische woongemeenschap?  De vereniging ‘Woon- en Leefgemeenschap De Wonne Almelo’ bestaat uit vijf leden; de kerngroep. Samen bieden ze een tijdelijk thuis aan mensen die dat acuut nodig hebben. De meeste tijdelijke huisgenoten zijn bij hun komst zonder onderdak en verkeren op een soort kruispunt in hun leven. De Wonne biedt dan onderdak, structuur, eten en drinken, een huiselijk klimaat. Ieder kerngroepslid heeft ook werkzaamheden buiten de deur of doet vrijwilligerswerk in de samenleving. Er is geen personeel; kerngroepsleden, tijdelijke huisgenoten en een aantal vrijwilligers doen het huishoudelijk werk en het klussen samen. De Wonne wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Samen dragen de kerngroepsleden en de tijdelijke huisgenoten de kosten van huisvesting en levensonderhoud  Van de tijdelijke huisgenoten wordt verwacht dat ze meedoen op het ritme van het huis voor wat betreft de maaltijden en de koffie- en theetijden. Voor de meeste tijdelijke huisgenoten geldt dat ze  maximaal negen maanden in De Wonne Almelo zijn en in die periode hun leven weer op de rails proberen te krijgen. Het is dus belangrijk dat ze aan hun eigen problemen werken en daarbij met elkaar en anderen rekening houden. Er is een warme band met  de professionele hulpverlening in Almelo. Iedere tijdelijke huisgenoot wordt door een professional, bijv. een maatschappelijk werker, op weg geholpen om het leven weer in juiste banen te leiden.  Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de Arendsboerweg in Almelo (achter de Voedselbank). En als dit tijdstip niet past, bel dan (0546) 456436, dan maken we gewoon een afspraak. De kerngroep van Woongemeenschap De Wonne Almelo;  Berno, Daniëlle. Heileen, Frida en Ludger
Voor meer informatie zie www.dewonnealmelo.nl 
 
Tevens zijn de kerngroepleden van De Wonne op zoek naar een 2-tal mensen die 1x in de maand op maandagavond willen helpen met koken in De Wonne. Het liefst mensen met veel kookervaring en die verschillende gerechten kunnen bereiden.
Met vriendelijke groet, Bert Steenkamp
Diaconie 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.