PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 9 Oktober 2016 Zondagsbrief 9 Oktober 2016
Deze week in de zondagsbrief informatie over de bijeenkomst voor "bezoekers van ouderen" op dinsdag 11 oktober a.s. en een bedankje van de jeugdkerk ivm de goed verlopen Actie voor Kika. Ook kunt u de Zendingskalender weer bestellen.

Voorganger: Ds. Rein van Dijk
Ouderling: Inge Wanschers
Diaken en collectanten: Jacqueline Meupelenberg,
Uitdeler zondagsbrief: Henk Nijhuis en Jacqeline Meupelenberg
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Carl Gieszen
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Anja v/d Worp
Kinderoppas: Ada Hoornweg
Eindcollecte voor: instandhouden kerk
 
Bij de diensten:
Bloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeente naar Mw. Gorel, Groene Bruglaan
 
Collecte
Voor dit doel wordt in 2016 een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor mensen die in acute financiële problemen zitten en hulp bij schuldsanering door bijvoorbeeld een renteloze lening. Het betreft vaak problemen veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Ondanks dat het beter gaat met de economie blijft ondersteuningen helaas nog steeds een belangrijk doel!
 
De eindcollecte in de Pniëlkerk heeft afgelopen zondag 2 okt j.l. een bedrag opgeleverd van € 114,05.
 
Gaande en blijvende ambtsdragers... een wijziging en aanvulling op de mededeling van vorige week. In de zondagsbrief van vorige week heeft de kerkenraad geschreven dat er vandaag afscheid genomen zou worden van diaken Henk van Triest, ouderling Theo Kootstra en ouderling-kerkrentmeester Gerard Beunk; en dat ouderling Henk van Es herbevestigd zou worden. Gerard Beunk was tot zijn besluit om zijn ambtstermijn te beëindigen gekomen na een intensief gesprek, en wij hebben zijn besluit om met zijn wijkwerkzaamheden te stoppen aanvaard (met erkentelijkheid voor het vele werk dat hij gedaan heeft). Na beraadslaging op de kerkenraad van afgelopen woensdag willen wij dit afscheid en herbevestiging uitstellen naar zondag 30 oktober a.s..
De reden hiervoor is voortschrijdend inzicht en een nieuwe ontwikkeling. De nieuwe ontwikkeling is dat de classis (met instemming van Gerard Beunk) heeft aangegeven Gerard Beunk graag als scriba te willen houden – en wij willen hem daartoe graag in de gelegenheid stellen. MAAR... om scriba van de classis te kunnen zijn moet Gerard Beunk echter wel ambtsdrager zijn/blijven. Daarom stellen wij voor zijn ambtstermijn alleen met oog hierop te verlengen voor zolang hij de functie van scriba van de classis bekleed. Ook voor deze regeling geldt dat die alleen doorgang kan vinden als u als gemeente in de gelegenheid bent gestelde daar wettige bezwaren tegen in te brengen. Daarom willen we het afscheid, herbevestiging en verlenging uitstellen. (eventuele bezwaren kunnen naar onze scriba Ko Braamse gestuurd worden). En we hopen dat we op de 30ste misschien nog andere ambtsdragers mogen bevestigen.
 
Zoals velen van ons al wel weten gaat onze rots in de branding, Ineke Meijer per 1 november met pensioen.
Op 23 oktober willen wij daarom Ineke bedanken voor haar nooit aflatende zorg voor ons en de kerk. Ineke heeft kenbaar gemaakt het op prijs te stellen dat i.p.v een cadeau voor haar zelf, zij  liever een cadeau voor de boodschappenmand heeft. Aan dat verzoek willen wij graag voldoen, dus willen wij aan u vragen om op zondag 23 oktober allen een houdbaar artikel mee te nemen, om zo Ineke een goed gevulde mand (misschien wel manden ) mee te kunnen geven voor de boodschappenmand.
 
OOGSTDIENST.
Op 30 oktober willen wij tijdens de oogstdienst stilstaan bij alles wat ons gegeven wordt door God. Na de dienst worden zoals gebruikelijk veel van onze gemeenteleden verrast met een prachtige plant. Mocht u nog gemeente leden kennen die volgens u in aanmerking komen voor onze oogstdienst attentie, zou u dan de naam willen doorgeven aan de diakenen.
namens de diaconie, hartelijke groet Jacqueline Meupelenberg
 
Koffiedrinken iedere zondag.
Het iedere zondag koffiedrinken is nog even uitgesteld. De eerstvolgende keer koffiedrinken is op zondag 23 oktober.
 
Bijeenkomst voor bezoekers van ouderen
Dinsdagavond 11 Oktober 2016 om 19.30 uur in de Pnielkerk, zaal 1. Als het goed is heeft u reeds een uitnodiging via email of telefoon voor deze avond ontvangen, zo niet bij deze van harte welkom. Zowel Rienke Vedders-Dekker als Marco Montagne zullen aanwezig zijn met hun inbreng en belangstelling. Mocht u ook oudere mensen bezoeken en niet bij ons als pastoraatsgroep in beeld zijn, dan bent u ook van harte welkom. Neem dan even contact op mij of een van de andere ouderlingen.
Namens het pasoraatsteam, Henk Meier
Tel. 0546 – 827644.
Email: mail
 
Actie voor Kika
Ondanks dat we afgelopen zondag niet aanwezig konden zijn bij de startdienst wegens ons kampweekend hebben we afgelopen weekend met medewerking van Cor Meijer en Wim Maneschijn een inzamelactie voor Kika kunnen doen. De opbrengst is bijna € 300,- na de collecte in de kerk en mensen die nadien nog een bijdrage hebben gedaan. Een fantastisch resultaat door uw gulle giften.
Bij deze willen we met name Wim bedanken die geheel vrijwillig zijn haar beschikbaar heeft gesteld.
P.s. Wim, de jeugd is zeer lovend over het eindresultaat..
Groetjes van de Jeugdkerk
 
Zendingserfgoedkalender 2017.
Er is weer een Zendingskalender te koop. Evenals vorig jaar wordt deze uitgegeven door de “Stichting Zendingserfgoed”. Het doel is om kunstenaars uit de hele wereld in beeld en woord te laten vertellen hoe hun kerkgemeenschap met het Bijbelse verhaal leeft. Deze keer laat de kalender kunstenaars uit Papoea aan het woord. Zij gebruiken zowel traditionele  technieken zoals beschilderde boombast of houtsnijwerk, als ook nieuwere technieken als wandschilderingen en gekleurde wandreliëfs. Vaak is deze kunst een onderdeel van de architectuur of het interieur van kerken en kapellen, uit zowel de protestantse als de katholieke tradities. Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt de kalender van harte bij u aan. Na de dienst sta ik in de foyer, waar u de kalender kunt kopen of bestellen. De prijs is € 9.--
Namens de ZWO,

Als het licht wordt
Het is nog nacht als Jakob alleen is bij de Jabbok. Hij is op weg naar Esau. Hoe zal het straks zijn, als het licht wordt? In de nacht voert Jakob een gevecht. Hij komt er niet zonder kleerscheuren uit. Hij heeft gevochten met God en met de mensen. Maar hij leeft. Hij maakt een nieuw begin
 
Kerkenpad 22 oktober
Zaterdag 22 oktober is het zover, dan is er weer het jaarlijks kerkenpad. Dit jaar mogen we weer met een bus van Schepers Tours en gaan we naar Kampen om daar 2 kerken te gaan bezoeken. Het programma ziet er als volgt uit. U bent om 9 uur in de foyer van de kerk welkom waar u koffie of thee krijgt aangeboden. Om 9.30 vertrekken we met de bus naar Kampen om de “Regenboog” of de “Nieuwe kerk”  te gaan bezoeken. Hier is een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gaan we lunchen in “De Stadsherberg”. Na de lunch gaan we de “Buitenkerk” of “Onze Lieve Vrouwe kerk”.  bezoeken. Ook hier krijgen we een rondleiding. Voor degenen die dat willen is er de mogelijkheid om de gewelven te bekijken, hiervoor kunt u via een wenteltrap naar boven. Dit kost €3, p.p. en is voor eigen kosten. De kerken en de ‘Stadsherberg” zijn op loopafstand van elkaar. Heeft u een museumjaarkaart, dan is het handig deze mee te nemen. De dag hopen we gezellig af te sluiten met een kop koffie/thee. We hopen om ongeveer 18.00 uur weer bij de Pniëlkerk te zijn. De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt €10,-  p.p. U kunt zich hiervoor opgeven tot 19 oktober, door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij de koster of bij één van de Wijkactiefleden: Anja v/d Worp tel: 864225, Fenny Manenschijn tel: 823475, Aart Koot tel: 817419. Mailen is ook mogelijk en wel naar het volgend e-mail adres:

Naam: ………………………………………………
Geeft zich op voor Kerkenpad met .……. personen
Adres:……………………………………………
Tel:……………………………
 
 
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.