PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Zondagsbrief 9 september 2018 Zondagsbrief 9 september 2018
Deze week in de zondagsbrief informatie over een orientatiecursus Christelijk geloof en het laatste nieuws over de startzondag 2018. 

Voorganger: Ds. G. J. Lambers - Heerspink
Ouderling: Henk Hoornweg
Diaken en collectanten: Bert Steenkamp, Erik Kobes
Uitdeler zondagsbrief: Albert Enzerink en Bert Steenkamp
Organist: Anne Eenkhoorn
Lector: Ada Hoornweg
Jeugdkerk: -
Leiding: -
Kindernevendienst: Karin Wijnstra
Kinderoppas: -
 
Mensen in de kerk: Op 21 juni 2018 is Willem Johannes -Wim- Lintmeijer overleden. Hij werd 70 jaar oud. Wim was een vriendelijke man. Hij was een fijne echtgenoot en een lieve vader en een trotse opa. Een rots in de branding, als dat nodig was. Woorden om hem te karakteriseren zijn: Bach, orgel, grapjes, een ijzeren geheugen. Wim werd de laatste jaren echter gekweld door een heel moeilijk te diagnosticeren ziekte, psychisch, geestelijk of fysiek. Een ziekte waar hij keer op keer verkeerd voor behandeld werd. Een ziekte waar hij erg onder heeft geleden en van de weeromstuit ook Truus, zijn vrouw, en zijn kinderen. Pas toen duidelijk was geworden wat er echt met hem aan de hand was en pas toen hij op de juiste manier behandeld –en bejegend- werd, kwam Wim’s eigen liefdevolle karakter weer boven. De laatste paar jaar, toen Wim in Myosotis in Kampen moest wonen, zijn, met alle handicaps, toch nog betrekkelijk gelukkig geweest. Bij zijn uitvaart lazen we uit Psalm 23, de Heer is mijn Herder. Dat was voor Wim een zeker weten. Hij heeft God als zijn herder gezien en Hij vertrouwde zich aan Hem toe, uiteindelijk. Toen hij besloot dat het tijd was om te sterven, wist hij van vertrouwen op God de Herder. Daarvan hebben we in die dienst getuigd, toen we zongen “Ga met God, hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. In die wetenschap van God, die met ons zal zijn, ook tot  in de dood, hebben we op 27 juni 2018 afscheid van hem genomen.
ds. Rein van Dijk.
Lieve mensen van de Pniëlkerk
Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten en bezoekjes die ik van u kreeg tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en afwezigheid in het Meulenbelt. Ik ben er erg dankbaar voor.
Hartelijke groeten, Janny Asmus – Pastoor, Het Meulenbelt, Singraven – kamer 3, Vriezenveenseweg 
Bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Mevr. Busscher-Hulscher.
 
Collecte, Jeugdwerk, JOP
Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep. Een jeugdgroep van maar vijf kinderen of jongeren in uw gemeente? Of misschien zijn het er wel vijftig? Het blijft een hele uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij het allerbelangrijkst. En dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! Want als jeugdwerker sta je niet alleen voor deze mooie en verantwoordelijke taak. Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk, zoals een werkvorm over Pasen en activiteiten rondom thema’s als duurzaamheid, kledingindustrie, voedselverdeling en zorg voor de schepping. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Ook zijn er trainingen op allerlei terreinen van het jeugdwerk, zoals catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het mogelijk dat JOP meer materialen en trainingen ontwikkelt om plaatselijke jeugdwerkers te ondersteunen bij hun belangrijke werk om geloof, hoop en liefde te delen met kinderen en jongeren. Van harte aanbevolen. NB. De andere collecte in elke dienst is steeds voor de kas van de eigen Wijkkerk. Een (eventuele) avondmaal-collecte is voor Z.W.O.
 
Eindcollecte Pniëlkerk 2018
De opbrengst van de eindcollectes over de maand augustus is € 572,84
 
Afwezig
Omdat ik het nog een weekje hogerop ga zoeken, ben ik afwezig van maandag 3 september tot en met zondag 9 september. Voor dringende situaties mag u contact opnemen met de voorzitter van de wijkkerkenraad, Henk Hoornweg (0546)-853081
Met hartelijke groet, ds Marco Montagne
 
Mededelingen
  • Beste ouderenbezoekers, op dinsdagavond 2 Oktober is er weer een bijeenkomst voor de bezoekers van oudere leden om 19.30 uur in de Pnielkerk. Je krijgt nog een uitnodiging hierover.
  • Hebt u altijd al meer willen weten over de Bibel of Jezus bijvoorbeeld, geef je dan op voor de cursus 'Orientatie Christeljk geloof'.
 
Oriëntatiecursus Christelijk geloof
 Wat is eigenlijk de betekenis van Pasen? En van Pinksteren? Waarom heeft de zondag een apart karakter? Wie was Jezus eigenlijk? Wat gebeurt er in een kerk? Wat is de ‘goede boodschap’ van de Bijbel?
 Dit soort vragen staat centraal tijdens de Oriëntatiecursus Christelijk geloof. Tijdens vier woensdagavonden wordt een introductie gegeven in wat het christendom als godsdienst inhoudt. Natuurlijk is er ruimte voor vragen en inbreng van deelnemers. Deelname aan deze cursus is geheel vrijblijvend. Er is geen vooropleiding of voorkennis nodig. Iedereen is welkom: gelovig of niet gelovig, kerklid of geen kerklid. De cursus vindt plaats in ‘Het Pakhuis’, Weefgetrouw 58, Almelo. Data:  de woensdagen10 okt; 14 nov; 12 dec; 9 jan. De avonden duren van 19.30 uur – 21.30 uur. Wie dat wil kan deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd vooraf. (Om17.30 uur is er koffie en daarna wordt er soep en een broodje geserveerd.)
Deelname aan de cursus van vier avonden kost € 15,-. Het cursusboek is daarbij inbegrepen.
 Opgave: Catherinus Elsinga, (De Valduif , Almelo); T. 0546 – 673395; email. Voor LINKT zie: www.linkt.life
 De oriëntatie cursus Christelijk Geloof biedt deelnemers in korte tijd een boeiend overzicht van de belangrijkste thema’s van het christendom als godsdienst. De cursus heeft een informerend en objectief karakter.
 Een cursusavond bestaat uit een inleiding, uitleg, ruimte voor gesprek en vragen.
 Onderwerpen van de vier avonden zijn:
 • De christelijke boodschap
 • De Bijbel
 • Jezus Christus
 • Leven als christen
 
Startzondag
Op 16 September is het onze startzondag. De start van een nieuw seizoen, een seizoen vol mooie activiteiten,…. de jaarlijkse kerstfair, de rommelmarkt, gezellig na een inspirerende dienst een kopje koffie drinken met elkaar, maar ook op 14 december een Volkskerstzang…. Verder zijn er diverse inspirerende avonden zoals, Op weg naar de zondag  o.l.v. onze wijkpredikant Marco Montagne ,en de jaarlijks terugkerende vorming en toerusting, verdere activiteiten vind u in het boekje raad van kerken.
Dit nieuwe seizoen willen wij graag zondag 16 september om 9.00 uur met een gezamenlijk ontbijt  beginnen, en wij willen u hier allen hartelijk voor uitnodigen. Samen de dag beginnen, samen bidden, samen eten, samen bijkletsen om daarna met elkaar de kerkdienst  beleven, na afloop is er zoals gebruikelijk een kopje koffie/thee met iets lekkers.
U kunt u hier door onderstaand strookje voor opgeven.
Graag uiterlijk voor 13 september opgeven, ( strookje inleveren bij Jacqueline Meupelenberg)
Uiteraard mag u ook mailen naar email
Namens de commissie , groet, Jacqueline
 
OPGAVESTROOK ONTBIJT STARTZONDAG
16 SEPTEMBER.
 
NAAM:
AANTAL PERSONENEN:
 
 
terug
 
 

Inloggen


Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

Eredienst - Stille Zaterdag (Geen dienst)
datum en tijdstip 11-04-2020 om Geen dienst
Stille Zaterdag meer details

Eredienst - 1e Paasdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10:00
1e Paasdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.