PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Fotoalbums

Hier vindt u foto's van activiteiten die recent hebben plaatsgevonden.
Is er een activiteit binnen de wijk geweest waarvan u de foto's wilt delen, neem dan contact op met een van de beheerders.

We maken af en toe foto's van activiteiten rond om de kerk en tijdens kerkdiensten. Door publicatie via de foto-albums willen we graag een beeld geven van die activiteiten.
Als u of bijvoorbeeld uw kind voorkomt op één van de foto's, en als u dat niet op prijs stelt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via een mail aan de beheerders.

 

2019-02-15 Vrijwilligersavond

Enkele sfeerfoto's van de vrijwilligersavond op 15 februari

Bekijk alle foto's
 
2019-02-15 Speurtocht Vrijwilligersavond

Met dank aan Henk van Es en Marco Montagne kunnen jullie hier nog eens kijken naar de foto's van de 'speurtocht' in ons kerkgebouw met daarbij de aanduiding van de plaats waar het detail te vinden is.
 

Bekijk alle foto's
 
Liturgisch Bloemschikken

Bij bijzondere kerkdiensten wordt vaak een compositie van boemen en ander materiaal gemaakt die uitdrukking geeft aan het thema van de dienst.

Vanaf ongeveer 1998 tot 2015 hebben Ria Sierink en Truus Heeringa alle composities bedacht en gemaakt.
Van 2015 tot 2018 bestond de ploeg uit Gerry Nijboer, Gerry Vos, Janny Tulp en Truus Lintmeijer.
Vanaf 2018 zijn het Gerry Vos, Truus Lintmeijer, Tineke Braamse en Jaqueline Meupelenberg.
Geke Denker-Rigtering is reserve.

In dit album vindt u een aantal van deze prachtige creaties, voorbeelden van een aantal gelegenheden uit verschillende jaren:

  • Pasen
  • Pinksteren
  • Oogstdienst; Dankzegging voor 'gewas en arbeid'
  • Laatste zondag Kerkelijk jaar; Herdenking van de in het afgelopen jaar overledenen
  • Advent; de tijd voor en rondom Kerst

Bekijk alle foto's
 
2018-12-18 Wijkadventsavond

Bekijk alle foto's
 
2018-10-27 Kerkenpad

Kerkenpad 27 oktober 2018
Zaterdag was het zover,ons jaarlijks kerkenpad. Dit jaar gingen we weer met een bus van Schepers Tours naar Huissen en Oosterbeek. In Huissen gingen we naar een katholieke kerk, de “Zandse kerk”. Deze kerk is aan de eredienst onttrokken, maar wordt nu voor andere doeleinden gebruikt. Hier was een gids beschikbaar, die ons rond leidde. Daarna gingen we lunchen in Brasserie “de Betuwe”. Na de lunch gingen we naar Oosterbeek, de “Oude kerk” bezoeken. Ook hier was een gids beschikbaar die ons rondleidde  en erover vertelde. Na afloop van deze rondleiding gingen we naar het “Airborne” museum, deze konden we op eigen gelegenheid bezichtigen.  De dag hebben we gezellig afgesloten in Restaurant “Klein Hartenstein”.  
 

Bekijk alle foto's
 
2018-09-19 Seniorentocht

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2018-09-16 Startzondag

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2018-07-15 Openluchtdienst Beeklustpark

Enkele foto's van de Openluchtdienst in het Beeklustpark die is gehouden in samenwerking tussen de Elisaparochie en de Pniëlwijkgemeente.
Foto's met dank aan Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2018-05-26 Boeken- en Rommelmarkt

Zoals al tientallen jaren (!) gebruikelijk, hield Wijkactief afgelopen zaterdag 26 mei weer zijn jaarlijkse boeken- en rommelmarkt. De weersvoorspellingen waren erg goed: 29 graden. Gelukkig was er ook een verkoelend windje. Zodoende werd er druk gehandeld op het plein voor de kerk, in het fietsenhok en in de foyer waar naar schatting zo’n tienduizend boeken aanwezig waren.
De horeca-afdeling en de verloting droegen ook bij aan de mooie bruto-opbrengst van € 2360,-. En gezellig was het er ook! De markt werd bezocht door zowel kerkleden als bewoners van omliggende wijken. Voordat de markt om half tien open ging stonden er al veel mensen achter het lint te wachten. Het zijn degenen die iets bijzonders hopen te vinden bij elektronica, platen, CD’s en natuurlijk bij het antiek. Opvallend is dat er mensen zijn die elk jaar weer uitgebreid komen snuffelen tussen de aangeboden waar. Voor niet-verkochte spullen zal een herbestemming worden gezocht, zodat er maar een beperkte hoeveelheid dingen moet worden afgevoerd.
Ruim 30 vrijwilligers hebben deze zaterdag tot een succes gemaakt. Namens Wijkactief allemaal bedankt voor de medewerking en uw bezoek. En tot volgend jaar!
Henk Nijhuis.

Bekijk alle foto's
 
2018-03-25 Palmzondag

Palmzondag: paasstokken maken

Bekijk alle foto's
 
2018-02-18 Bevestiging ambtsdragers

Bekijk alle foto's
 
2018-02-04 Huwelijks-, belijdenis- en doopdienst

Foto's van de dienst op zondag 4 februari waarin Jan Bart en Liseth Oldenampsen voor de kerk getrouwd zijn, belijdenis hebben gedaan en waarin hun dochter Anne-Lot gedoopt is. 

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2018-01-28 Concert Onderweg en Eendracht

Foto's Hardy Klink

Bekijk alle foto's
 
2017-12 Advent en Kerst

Bekijk alle foto's
 
2017-12-19 Kerstwijkavond

Bekijk alle foto's
 
2017-12-15 Star

Foto's Henk van Es

Bekijk alle foto's
 
2017-12-13 Kerstfair

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2017-10-28 Kerkenpad

Kerkepad 28 oktober
Zaterdag 28 oktober was het zover, ons jaarlijkse kerkenpad. Dit jaar gingen we met een bus van Schepers Tours naar Emmen en Anloo, waar we een synagoge en een PKN kerk gingen bezoeken. Het programma zag er als volgt uit. Om 9 uur kregen we in de foyer van de kerk koffie of thee aangeboden. Om 9.30 vertrokken we met de bus naar Emmen waar we de synagoge gingen bezoeken. Hier was een gids beschikbaar om ons te vertellen en rond te leiden. Daarna gingen we lunchen in Hotel restaurant “Het Boschhuis” in Ter Apel. Na de lunch gingen we naar Anloo om de Magnuskerk te bezoeken. Ook hier kregen we een rondleiding. Hier hebben we samen enkele liederen gezongen. De dag hebben we gezellig af gesloten in het Restaurant “Schuttershof” te Valthe. We waren  om ongeveer 19.20uur weer terug bij de Pniëlkerk .

Foto's Henk van Es en Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2017-09-17 Startzondag

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2017-09-13 Seniorenreisje

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2017-07-09 Kerkdienst Beeklustpark

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2017-05-13 Rommel- en boekenmarkt

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2017-04-15 Paasnachtdienst

Enkele impressies van de Paasnachtdienst in de Pniëlkerk op zaterdag 15 april.
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2017-04-08 Hands on for Huntington

Gourmet-avond georganiseerd door de Jeugdkerk waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de actie Hands on for Huntington

Bekijk alle foto's
 
2017-04-07 WOP-avond

Gezellige avond voor de medewerkers van de WOP (Werkgroep Oud Papier)

Bekijk alle foto's
 
2017-03 Veertigdagentijd

Enkele foto's uit de veertigdagentijd en van het project van de Kindernevendienst.

Bekijk alle foto's
 
2017-02-05 Bevestiging Ambtsdragers

Foto's Bevestigingsdienst en afscheid Fam. Ruiter

Bekijk alle foto's
 
2016-12 Adventstijd

Foto's van verschllende diensten in de Adventstijd

Bekijk alle foto's
 
2016-12-14 Kerstfair

Foto's van de Kerstfair op 14 december 2016

Bekijk alle foto's
 
2016-10-23 Afscheid Kosteres Ineke Meijer

Bekijk alle foto's
 
2016-10-30 Oogstdienst

Foto's van de Oogstdienst of ook wel "Cyclamendienst"
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2016-10-22 Kerkenpad

Kerkenpad
Zaterdag 22 oktober is een groep gemeenteleden op pad geweest voor het jaarlijkse kerkenpad. Dit jaar ging het om een bezoek aan naar Kampen om daar 2 kerken te gaan bezoeken.
Het programma was als volgt. Om 9 uur werd in de foyer van de kerk koffie of thee aangeboden. Om 9.30 vertrek met de bus naar Kampen om de “Regenboog” of de “Nieuwe kerk”  te gaan bezoeken. Hier was een gids beschikbaar om te vertellen en rond te leiden. Daarna was er lunch in “De Stadsherberg”. Na de lunch werd de “Buitenkerk” of  “Onze Lieve Vrouwe kerk” bezocht. Ook hier was een rondleiding.
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2016-09-21 Seniorenreis

Foto's van de Seniorenreis op 21 september 2016
Bron: Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2016-09-18 Startzondag

Enkele foto's van de Startzondag op 18 september 2016

Bekijk alle foto's
 
2016-06-05 Openluchtdienst Beeklustpark

Deze bijzondere viering in het kader van de “Wereldmilieudag” had als thema 'Wij willen nederig en klein, de dienaars van uw grootheid zijn'. De dienst werd geleid door Pastoraal werkster Els Bos en dominee Koos Sluiter.

Bekijk alle foto's
 
2016-05-28 Rommel- en Boekenmarkt

De jaarlijkse Rommel- en Boekenmarkt van WijkActief 2016

Bekijk alle foto's
 
2016-04-24 Intrededienst Marco Montagne

Op 24 april is ds. Marco Montagne officieel ingetreden in de Pniëlwijk in een dienst die geleid werd door ds. Rein van Dijk en ds. Marco Montagne. Na afloop was er gelegenheid onder genot van een hapje en een drankje het echtpaar Montagne welkom te heten.

Foto's Henk van Es

Bekijk alle foto's
 
2016-02 Paasproject - 40 dagentijd

In deze map worden foto's verzameld die gerelateerd zijn aan de diensten in de tijd naar Pasen.
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2016-02-10 Bevestiging Ambstdragers

Bevestiging Ambstdragers

Bekijk alle foto's
 
Advent 2015

Foto's van het advent-project van de Kindernevendienst worden met regelmaat aangevuld. Daarnaast enkele foto's van de Kerstavonddienst.
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
Kennismaking ds. Montagne

Kennismakingsavond Pniëlwijkgemeente met de te beroepen nieuwe predikant ds. Marco Montagne.
Foto's Henk van Es

Bekijk alle foto's
 
2015-12-15 Kerstwijkavond

Een fotoimpressie gemaakt door Henk van Es

Bekijk alle foto's
 
2015-12-13 Star - Uitvoering van het Kerstverhaal

Star, een uitvoering van het Kerstverhaal door het Interkerkelijk Jongerenkoor uit Wierden.

Bekijk alle foto's
 
2015-12-09 Kerstfair

Foto's van de Kerstfair, georganiseerd door de Vrienden van de Pniëlkerk

Bekijk alle foto's
 
2015-11-08 Doopdienst Len Pater

Vandaag is Len Pater gedoopt; elke keer weer een feestelijke aangelegenheid.
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2015-11-01 Oogstdienst

Liturgische Bloemschikking:
De betekenis van het bloemstuk van vandaag staat in het teken van dankdag. We beelden onze dank uit met de vruchten van de aarde. Daarbij hebben we 7 witte rozen geplaatst als teken van Gods tegenwoordigheid. De rode takken die boven de rozen uitsteken verwijzen naar de liefde die we ontvangen. Lied 716 zegt het zo:

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
Voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.


Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2015-10-25 Lekendienst

Vanmorgen was er een 'Lekendienst', een kerkdienst waarin Jan Oldenampsen als 'leek' de taak van een echte predikant overnam. Medewerking was er van het Gospelkoor 'Onderweg'.
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2015-10-24 Kerkenpad

Kerkenpad naar Beilen en Westerbork in Drenthe.
Foto's Henk van Es

Bekijk alle foto's
 
2015-09-20 Startzondag

De Startzondag stond in het teken van de 10 geboden en was gegoten in de vorm waarin de jeugd hun bijeenkomsten houdt.

Bekijk alle foto's
 
2015-09-16 Seniorentocht

Seniorentocht naar "Tin-art", Edel-tin-gieterij in Zuidwolde
Foto's Berend Kruizinga

Van A tot Z.
Een beetje vreemde titel boven dit stukje maar het klopt wel. We begonnen in Almelo en kwamen tenslotte in Zuidwolde terecht. Met 2 bussen en een overweldigende deelname van 89 personen. De vertrouwde chauffeur Harm en uiteraard de bussen van Schepers. Het voordeel van een bekende chauffeur uit de buurt is dat hij alle tussendoorweggetjes kent. Eerst aan de oostkant uit Almelo en dan via de N 36 naar richting het noorden Via Sibculo, het plaatsje waar nog veel herinnert aan het klooster dat hier ooit heeft gestaan. We reden over de Kloosterdijk naar Mariënberg, er is ook een straat met de naam Paterswal, en ook nog een Kloosterpad midden in het dorp. We reden via Beerze naar Ommen. We zagen fraai gerenoveerde boerderijen en genoten van de prachtige doorkijkjes naar de Vecht. Via Ommen, Witharen en Avereest kwamen we terecht bij de Z van Zuidwolde. We bezochten een museum in een oude boerderij met als thema voor dit jaar vakantie, vrede en vrije tijd. Voor velen van ons was dit pure nostalgie. Tussentijd werd er koffie geserveerd, we kregen een uitleg van een heuse beeldhouwster, die ook haar produkten in de boomgaard presenteerde. En tenslotte was daar de tingieterij, “TIN ART” van de krasse 80 jarige tingieter, die op een zeer humoristische manier iets over zijn vak vertelde en tussentijd ook nog een paar mooie produkten te voorschijn toverde. Na zo,n druk programma moest er natuurlijk gegeten worden.
In restaurant Madrid, tussen Dalfsen en Vilsteren werden we verrast op een 3 gangen diner. Wie had dat gedacht. De diakonie heeft ons erg verwend met deze middag en iedereen zal er met voldoening op terug zien.
Jan Meijer

Bekijk alle foto's
 
2015-05-09 Boeken- en Rommelmarkt

Op 9 mei hield Wijkactief de jaarlijkse boeken- en rommelmarkt.
De opbrengst was € 1.750, een mooi resultaat. Hierbij een paar foto's met dank aan Harm-Jan.

Bekijk alle foto's
 
2015 Paasproject

Foto's van het Paasproject worden regelmatig aangevuld
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2015-03-27 Passiestonde

Enkele foto's van de Passiestonde, uitgevoerd door het Vroomshoops Mannenkoor en georganiseerd door de Vrienden van de Pniëlkerk.
Foto's Erik Stokkers

Bekijk alle foto's
 
2015-02-06 Sirkelslag

Op vrijdag 6 februari heeft een groep jongeren meegedaan aan het Internet-spel Sirkelslag. Hier een sfeerimpressie in de vorm van wat foto's.
Foto's: Harm-Jan Spier en Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2015-01-18 Oecumenische kerkdienst

Bekijk alle foto's
 
2015-01-04 Nieuwjaar - Koffiedrinken

Foto's van het koffiedrinken op 4 januari 2015, Nieuwjaar.

Bekijk alle foto's
 
2014-12-29 Jeugdmiddag jaarafsluiting

Op maandag 29 december heeft de jeugd een jaarafsluiting gevierd.

We hadden 3 groepen. De jongste groepen hebben geknutseld met brooddeeg (gesmeerd met brooddeeg) maar leuk was het wel in ieder geval.

De wat oudere kinderen hadden een wat moeiijker werkje, die gingen nl sokpoppen maken.
De oudsten hebben niet geknutseld, die hebben eerst samen met de 2e groep heerlijk gegourmet en daarna hebben alleen de oudsten een film gekeken, en belangrijk: heel veel lol gehad en het jaar mooi met elkaar afgesloten.

Foto's Esther

Bekijk alle foto's
 
2014-12-16 Kerstwijkavond

Foto's van de Kerstwijkavond

Bekijk alle foto's
 
2014-12 Kerstmusical (Voorbereiding)

Wat foto's van de voorbereiding op de Kerstmusical die op 21 december wordt opgevoerd in de Pniëlkerk. Aanvang 19:00 uur.
Foto's Lisette Kobes

Bekijk alle foto's
 
2014-12-10 Kerstfair 2014

Foto's van de Kerstfair op 10 december 2014
Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2014-12 Adventsproject

Foto's van het adventsproject.
Berend Kruizinga
 

Bekijk alle foto's
 
2014-11-30 Jeugddienst

Deze dienst is georganiseerd door de jongeren van de Jeugdkerk.

Foto's Berend Kruizinga en Harm-Jan Spier

Bekijk alle foto's
 
2014-11-23 Laatste zondag kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de mensen die afgelopen jaar overleden zijn.

Foto's Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2014-11-09 Oogstdienst

Vandaag vieren we de jaarlijkse oogstdienst, waarin we omzien naar elkaar. Dit doen we door middel van een bloemetje voor onze ouderen en zieken en komen zo in contact met elkaar.
Op zaterdag is er hard gewerkt aan het liturgisch centrum door Truus Heeringa en Ria Sierink, geweldig zoals zij het thema altijd neer kunnen zetten.
Foto's Riek en Berend Kruizinga

Bekijk alle foto's
 
2014-10-25 Kerkenpad Hattem

Op 25 oktober 2014 voerde Kerkenpad van Wijkactief naar Heino en Hattem

Bekijk alle foto's
 
2014-10-12 Doopdienst Kai van de Riet

Eigen foto's fam. van de Riet

Bekijk alle foto's
 
2014-09-21 50 Jaar Pniëlkerk

Foto's van de festiviteiten op zaterdag 20 en zondag 21 september rond het 50 jarig bestaan van de Pniëlkerk.
Foto's Berend Kruizinga en Harm-Jan Spier

Bekijk alle foto's
 
2014-09-17 Seniorentocht Pniëlkerk

De Seniorentocht op 17 september ging naar Emsflower in Emsburen Duitsland.

Bekijk alle foto's
 
2014-09-16 Lezing Exodus - Pniël in de Kunst

Koos en Gieni Sluiter geven een beeld hoe Exodus en Pniël terug te vinden zijn in de kunst

Bekijk alle foto's
 


 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat: Nelleke Veurink
Gastvrouw: Jacqueline Meupelenberg
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.