PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Doopcatechese
Voor de doopcatechese worden ouders uitgenodigd die bericht heb-ben gestuurd van de geboorte van een kind of de ouders van wie uit de administratieve gegevens blijkt dat er in hun gezin een kind geboren is. Het is van belang dat ouders de kerkenraad (de scriba) op de hoogte stellen van de geboorte van een kind (en in tweede instantie het kerkelijk bureau); gegevens over geboorte komen niet (meer) automatisch bij de kerk binnen!

Voortgezette doopcatechese
Als kinderen gedoopt zijn is een eerste stap gezet. Om ouders te ondersteunen bij de verdere geloofsopvoeding wordt een voortzetting van de doopcatechese aangeboden. In die catechese gaat het over de manier waarop je als ouders vorm kunt geven aan de beleving en vormgeving van het geloof in je eigen huisgezin en in het dagelijks leven. Ouders met kinderen jonger dan 4 jaar krijgen een uitnodiging.

Gezinscatechese over het avondmaal
De kinderen van 5 tot 7 jaar worden uitgenodigd om zich samen met hun ouders voor te bereiden op de avondmaalsviering. Ouders en kinderen krijgen daarvoor een uitnodiging.

Catechese 15 – 17-jarigen
De catechese voor deze leeftijdsgroep wordt gehouden aan de hand van thema’s die in overleg met de jongeren worden vastgesteld. Het gaat erom een brug te slaan tussen de leefwereld van deze jongeren en de wijze van omgang met bijbel en geloof in de kerk.

Belijdeniscatechese / Catechese aan jongvolwassenen
In deze vorm van catechese gaat het eveneens om de wisselwerking van beleving en tradities maar wordt nadrukkelijker gezocht naar de waarde en de betekenis van de geloofstraditie in de kerk van alle eeuwen. Deelnemers aan deze catechese worden ondersteund in hun zoeken naar motivatie om zich aan te sluiten bij de kerk als geloofsgemeenschap.

Catechese overdag
In deze groep oudere mensen, die om de week op donderdagmorgen bij elkaar komt willen we ons bezinnen over de beelden van God, die we hebben en die we verloren zijn.  Gespreksleider is ds. van Dijk.

terug
 
 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat: Nelleke Veurink
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.