PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Vrienden van de Pniëlkerk Vrienden van de Pniëlkerk

Stichting 'Vrienden van de Pniëlkerk'

De "Stichting Vrienden van de Pniëlkerk te Almelo" is opgericht bij notariële acte d.d. 10-12-2010.
De stichting heeft als doel: Instandhouding van de Pniëlkerk als kerkgebouw. De stichting tracht haar doel te bereiken door gelden ter beschikking te stellen en adviezen te geven ter zake van het onderhoud en het beheer. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting gaat ervoor de Pniëlkerk open te houden en zij hebben daarbij uw steun hard nodig. Het doel is de Pniëlkerk ten minste 10 jaar open te houden, mits dit financieel mogelijk wordt gemaakt.
Inmiddels is duidelijk dat veel vrienden een toezegging hebben gedaan en de Pniëlkerk nog tot 2019 open blijft (met een evaluatie in 2015).

Uw hulp blijft echter nodig!

Hoe kunt u helpen?

Door u voor een langere periode (bijvoorbeeld 1, 3, 5 of 10 jaar) bereid te verklaren een financiële bijdrage te leveren.
Deze bijdrage mag natuurlijk niet ten koste gaan van uw vaste jaarlijkse toezegging aan de PKN in Almelo (Kerkbalans).
Elke vorm van financiële steun is welkom, bv een vaste toezegging, legaten, (periodieke) schenkingen of giften. Als het maar aan de stichting "Vrienden van de Pniëlkerk" ten goede komt.

De stichting "Vrienden van de Pniëlkerk" heeft sinds 1-01-2012 de ANBI-status, waarmee de giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Eventueel kunt u ook een eenmalige schenking doen op bankrekening nummer: NL98 RABO 0159532639 t.n.v. Stichting Vrienden van de Pniëlkerk.

Hoe kunt u op korte termijn helpen?
Door U zo snel mogelijk op te geven als vriend / vriendin van de Pniëlkerk. Dit kan door in te tekenen op een van de lijsten, of een bestuurslid aan te spreken of een email te zenden.

Zodra u ingetekend hebt zult u benaderd worden door een van de bestuursleden, met de vraag wat u van plan bent te doneren. 

Wij rekenen op uw medewerking en iedere toezegging telt.

J.B. Oldenampsen, secretaris.
ANBI-gegevens
De Stichting Vrienden van de Pniëlkerk is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). 

Informatie:
RSIN (fiscaal nummer) 850030286

Contactadres Vrienden van de Pniëlkerk
Stichting Vrienden van de Pniëlkerk
Toekomstweg 12
7607 TM ALMELO

E-mail algemeen: 

Doelstelling
De stichting heeft als doel: Instandhouding van de Pniëlkerk als kerkgebouw. De stichting tracht haar doel te bereiken door gelden ter beschikking te stellen en adviezen te geven ter zake van het onderhoud en het beheer. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling en Financiële verantwoording
Voor de samenstelling van het bestuur en de financiële verantwoording verwijzen wij naar bijgevoegde jaarverslagen:
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015

Beloningsbeleid
Niet van toepassing.

Activiteiten
Over de verschillende activiteiten van de stichting wordt met regelmaat gepubliceerd via de website van de Wijkgemeente Pniël.
 

terug
 
 

Inloggen


Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat: Nelleke Veurink
Gastvrouw: Jacqueline Meupelenberg
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.