PKN
Protestantse Wijkgemeente Pniël - Almelo
 
Informatie komende diensten Informatie komende diensten
Hieronder vindt u een vooruitblik op de komende kerkdiensten. Het zijn de stukjes die onze wijkpredikant, ds. Marco Montagne, aanlevert voor de publicatie in Kwintet en daarom volgen deze publicaties het schema van die aanlevering.
 
Als gevolg van de Corona-crisis is er veel onzeker, waaronder het moment dat we weer reguliere kerkdiensten kunnen houden. Op dit moment (17-3-2020) is besloten dat de diensten van 22 en 29 maart en 5 april alleen via Kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden. Houd s.v.p. berichtgeving in de gaten.

In de weken voor Pasen reikt het alternatieve leesrooster ons een serie lezingen aan uit het boek Exodus. Namelijk die gedeelten uit dit prachtige boek die vooraf gaan aan de uittocht/Pasen, om dan in de Paasnacht te lezen over de doortocht door de Rietzee. Wat mij zeer helpt om deze verhalen nog dichter onder mijn huid te laten kruipen is de Joodse titel van dit bijbelboek: ‘Namen’ naar de aanhef van het boek ‘dit zijn de namen’. Deze verhalen gaan over wat en wie naam mogen hebben (en wie niet! De farao blijft bijvoorbeeld heel bewust naamloos!)

Op zondag 1 maart – de eerste zondag in de 40-dagentijd – lezen we uit Exodus 3 waarin Mozes in de braamstruik, die brandt maar niet verteert, geroepen wordt om terug naar Egypte te gaan om zijn volk naar de vrijheid te gaan leiden.

Op zondag 8 maart gaat collega Monica Schwarz voor en het rooster reikt ons dan Exodus 4, 18-31 aan waarin Mozes inderdaad terugkeert naar Egypte. Met de zegen van zijn schoonvader Jethro, maar ook met dat hij zichzelf (of God?) tegenkomt dat op vreemde wijze leidt tot een verdieping van zijn taak en toewijding.

Op zondag 15 maart lezen we uit Exodus 6 en 7 waarin Gods horen en zien van de ellende van Zijn volk centraal staat én dat God door dat horen in beweging komt.

Op zondag 22 maart gaat een andere goede bekende, ds Fien Venema, bij ons voor en hebben we muzikale ondersteuning van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor. De lezing komt Exodus 7, 8-25 waarin het tot een confrontatie tussen God en farao komt: eerst in het paleis en dan in de eerste plaag.

Op zondag 29 maart werkt ‘ons eigen’ koor Credo Cantabile mee aan de dienst (als u denkt wat vreemd: twee zondagen achter elkaar een koor – dat komt omdat het ACM 1 maart zou komen maar door verplichtingen van hun dirigent onverwachts naar een andere datum moest uitwijken). Het gedeelte uit Exodus voor deze zondag komt uit Exodus 9,13-35 – de plaag van de hagel en de hardleersheid van kwade machten als het om hun machtsposities gaat.

Tot en met Pinksteren blijft het alternatieve spoor van lezingen dat ons door de oecumenische roostermakers aangereikt wordt in het boek Exodus. Een fascinerende en uitdagende keuze – niet alleen voor de 40-dagentijd en de tijd tussen Pasen en Pinksteren, maar ook met het oog op 75 jaar bevrijding. Immers één van de doorlopende thema’s uit Exodus is ook ‘hoe snel vergeet een volk zijn bevrijding?’ En juist vanuit dat thema is er een keur van verhalen en aanwijzingen over hoe de verkregen vrijheid vast te houden, invulling te geven en uit te bouwen.

Zondag 5 april – palmpasen – gaat ds Rienke Vedders-Dekker bij ons voor. De doorlopende lezing uit Exodus komt op deze feestelijke zondag van de intocht uit Exodus 11: de aankondiging van de tiende plaag, de dood van de eerstgeborenen, die de doorslag zal geven om het volk zijn vrijheid te geven. En – de slavendienst hoeft niet vergeefs geweest te zijn: de Hebreeën mogen goud en zilver van hun verdrukkers vragen.

Dan komen we aan de eigenlijke paas-cyclus: 4 diensten waarin met verschillende accenten het feest van de doortocht door het lijden en de uittocht uit de macht van de dood gevierd wordt. In alle vier de diensten mag ik voorgaan.

Donderdag 9 april 19.30 uur – witte donderdag – vieren een dienst van schrift en tafel. In het verlengde van de instelling van de Pesachmaaltijd uit Exodus 12 vieren we de instelling van de maaltijd van de Heer. We doen dit in de kringvorm (en hebben al nagedacht over ‘veilig vieren’).

Vrijdag 10 april 19.30 uur vieren we de gang van Jezus’ liefde door Hem te volgen op zijn weg van lijden en sterven. We lezen uit Exodus 12 over het voorbijtrekken van de engel en uit de passiegeschiedenis uit Mattheüs waarbij meditatieve platen, gebeden en liederen ons begeleiden.

Zaterdag 11 april om 22.00 uur vieren we de paasnachtdienst. We beginnen in een donkere kerk met een nog niet brandend kaarsje in de hand. Dan wordt de nieuwe brandende paaskaars binnengedragen en aan dat licht ontsteken we allemaal ons kaarsje. Het licht dat we ontvangen geven we door aan elkaar. Vervolgens lezen en bezingen we verhalen van doortocht waarbij zeker de doortocht door de Rietzee uit Exodus 14 tot klinken komt…

Zondag 12 april beginnen we om 8.45 uur met een paasontbijt (graag van te voren opgeven bij fam Braamse (0546-819022 of email) Daarna om 10.00 uur de feestelijke viering van de opstanding van Jezus. De lofzang zal onder andere uit Exodus 15 tot klinken komen in deze dienst voor jong en oud en alles daar tussenin.

Zondag 19 april gaat ds H. Veltman voor, waarbij de Exoduslezing uit hoofstuk 16 gaat over het brood uit de hemel voor de tocht door de woestijn.

Zondag 26 april houdt Israël zichzelf een spiegel voor met het verhaal uit Exodus 17 over Refidim. Als het even tegenloopt wordt de vraag ‘is de HEER nou in ons midden of niet?’ tot een revolte. Waardoor laten wij ons uit de koers slaan?

Zondag 3 mei verheugen we ons op de komst van ds Koos Sluiter die ons vast meeneemt in de strijd die Israël telkens weer met Amalek moet voeren (zie 2e helft van Exodus 17)

Op zondag 10 mei gaat mw Fien Venema voor en ze neemt ons vast mee naar de verschijning van de HEER op de Sinaï uit Exodus 19 waar onder andere klinkt dat het volk ‘een koninkrijk van priesters zal zijn’. Nog steeds een uitdagend beeld voor gemeente-opbouw!
terug
 
 

Inloggen


Eredienst (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10:00 Denk aan de zomertijd
5e van 40-dagen meer details

Eredienst - 6e van 40-dagen, Palmzondag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10:00
6e van 40-dagen, Palmzondag meer details

Eredienst - Witte Donderdag - Heilig Avondmaal (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19:30
Witte Donderdag - Heilig Avondmaal meer details

Eredienst - Goede Vrijdag (Kerk gesloten; uitzending via Kerkdienstgemist)
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19:30
Goede Vrijdag meer details

 
Kerkgebouw Pniëlkerk / Openingstijden

Kerkdiensten: zondag 10:00 uur
meer
 
Contact
Predikant: ds. Marco Montagne
Secretariaat/Scriba: Adriaan Pas
Koster: Kostersteam
Beamteam: Beamteam 
Website: Webteam

Privacyverklaring meer
 
Financiën
Wijkkas
Vrienden Pniëlkerk
Kerkbalans
 
PGA
Website Prot. Gem. Almelo
 - Website Grote Kerk
 - Website De Ontmoeting
 - Website Noach
 - Website De Bleek
Adressen zie:
meer
 
Andere websites
Koppelingen naar andere websites gerelateerd aan PKN, PGA of Pniëlkerk. meer
 
Websitebeheer
meer
 
Disclaimer
Help ons de site up-to-date te houden. Ontbreekt er een bericht of klopt er iets niet? Neem aub contact op met de beheerders. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.